ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

สายตรงคณบดี
นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อีเมล์ pravi.a@ubu.ac.th
โทรศัพท์ 081 878 6265

 * ในการติดต่อกรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ
 * กรอกข้อมูลที่เป็นความจริงเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเราจะส่งข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่ท่านติดต่อมาให้ทางอีเมล์
 
ชื่อผู้ติดต่อ ::
*
 เบอร์โทร ::
*
อีเมล์ ::
* กรอกอีเมล์ที่ถูกต้องเพื่อตอบกลับ(อีเมล์ที่มีอยู่จริงเท่านั้น)
เรื่องติดต่อ ::
*
หน่วยงาน ::
* กรุณาเลือกหน่วยงาน จะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่คุณ
รายละเอียด ::
*