ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
# 222257006
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง นโยบายด้านการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 15 มี.ค.2567 [15:31:26]
116

# 222256985
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรระยะสั้น สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 8 มี.ค.2567 [17:50:57]
4925

# 222256979
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องการเลื่อนวันประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรระยะสั้น สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 6 มี.ค.2567 [11:56:36]
4903

# 222256969
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรระยะสั้น สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 27 ก.พ.2567 [17:51:26]
4899

# 222256922
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรระยะสั้น สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 2 ก.พ.2567 [18:29:44]
4925

# 222256773
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรระยะสั้น สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 19 ต.ค.2566 [15:43:30]
4878

# 222256772
กรมควบคุมโรค ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาระบบตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จำนวน 1 คน ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 16 ต.ค.2566 [17:45:36]
4890

# 222256770
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรระยะสั้น สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 12 ต.ค.2566 [19:28:13]
4879

# 222256730
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรระยะสั้น สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 12 ก.ย.2566 [19:42:50]
4886

# 222256729
ขอเชิญชวนร่วมงานพิธีพวงมาลาและถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 12 ก.ย.2566 [15:03:36]
4887

# 222256642
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนฯ ต่างประเทศ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 28 เม.ย.2566 [16:06:32]
4883

# 222256581
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรระยะสั้น สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 26 ม.ค.2566 [12:44:31]
4890

# 222256579
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างจากเงินงบประมาณรายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2 อัตรา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 19 ม.ค.2566 [16:13:10]
4891

# 222256577
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างจากเงินงบประมาณรายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2 อัตรา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 18 ม.ค.2566 [13:18:58]
4886

# 222256576
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างจกเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2 อัตรา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 17 ม.ค.2566 [11:33:05]
4903

# 222256558
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาล (จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้) ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 14 ธ.ค.2565 [18:08:09]
4889

# 222256555
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ (จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้) ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 9 ธ.ค.2565 [18:11:01]
4898

# 222256553
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 30 พ.ย.2565 [19:36:24]
4890

# 222256552
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะเพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างจากเงินงบประมาณรายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 25 พ.ย.2565 [15:07:53]
4896

# 222256549
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างจากเงินงบประมาณรายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 24 พ.ย.2565 [12:05:59]
4888

# 222256547
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างจากเงินบประมาณรายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 23 พ.ย.2565 [17:32:40]
4905

# 222256523
จ้างซ่อมรอยรั่วและทำฝ้าพร้อมทาสีและปูกระเบื้องพื้นห้อง SY325 จำนวน 1 งาน ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 9 พ.ย.2565 [11:32:32]
4892

# 222256522
จ้างซ่อมรอยรั่วและทำฝ้าพร้อมทาสีห้องสมุด จำนวน 1 งาน ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 9 พ.ย.2565 [11:30:58]
4881

# 222256521
จ้างซ่อมรอยรั่วและทำฝ้าพร้อมทาสีห้อง CMP 317 จำนวน 1 งาน ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 9 พ.ย.2565 [11:29:52]
4883

# 222256449
ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Medical English activities ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 26 พ.ค.2565 [15:15:36]
4885

# 222256448
ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ กับ Mr.Guy ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 26 พ.ค.2565 [15:12:36]
4882

# 222256320
จัดซื้อจัดจ้าง ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 1 ธ.ค.2564 [12:56:58]
4888

# 222256226
ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 3 ก.ย.2564 [14:27:05]
4956

# 222256184
แนวปฏิบัติของบุคลากรภายนอกหรือหน่วยงานต่างๆ ในการเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 12 ก.ค.2564 [17:14:53]
4900

# 222256151
ประกาศจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์รังสีวิทยา จำนวน 1 งาน ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 15 มิ.ย.2564 [16:03:47]
4893

จำนวนข่าว  ::  381   ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>>  

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]