ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
# 222255520
ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาฯ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 7 ก.ย.2560 [16:04:42]
8266

# 222255508
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 11 ส.ค.2560 [16:20:55]
9532

# 222255504
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 20 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 31 ก.ค.2560 [16:41:11]
7715

# 222255503
ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 20 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 31 ก.ค.2560 [16:39:28]
7665

# 222255488
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 29 มิ.ย.2560 [14:12:04]
6400

# 222255485
ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 21 มิ.ย.2560 [16:44:03]
2047

# 222255481
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับแบบ 3 กระบอกตา จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 7 มิ.ย.2560 [15:58:00]
1417

# 222255480
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับแบบ 3 กระบอกตา จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 7 มิ.ย.2560 [15:56:57]
9780

# 222255479
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 7 มิ.ย.2560 [15:54:12]
7518

# 222255478
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 7 มิ.ย.2560 [15:51:16]
3665

# 222255473
ประกาศการจัดสรรหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 31 พ.ค.2560 [10:27:27]
6012

# 222255472
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 20 เครื่อง) ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 30 พ.ค.2560 [16:58:04]
4375

# 222255471
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 30 พ.ค.2560 [16:55:21]
3095

# 222255468
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 25 พ.ค.2560 [16:43:00]
2860

# 222255467
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 25 พ.ค.2560 [16:35:28]
2805

# 222255466
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 25 พ.ค.2560 [13:32:12]
1405

# 222255465
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 23 พ.ค.2560 [11:37:04]
2601

# 222255464
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 23 พ.ค.2560 [08:31:49]
2487

# 222255454
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เลขที่ ม.อบ.(พศ.) 16/2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 25 เม.ย.2560 [16:49:35]
6004

# 222255453
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เลขที่ ม.อบ.(พศ.) 15/2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 25 เม.ย.2560 [16:48:35]
5011

# 222255452
ประกาศราคากลาง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 25 เม.ย.2560 [16:46:07]
3543

# 222255451
ประกาศราคากลาง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 25 เม.ย.2560 [16:44:21]
1229

# 222255447
ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดไอสารเคมีเตียงผ่าศพ พร้อมระบบท่อ จำนวน 8 ชุด ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 23 มี.ค.2560 [17:17:14]
3337

# 222255446
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฎิบัติการพร้อมอ่างน้ำและปลัีกไฟ จำนวน 34 โต๊ะพร้อมอุปกรณ์ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 23 มี.ค.2560 [12:00:39]
3410

# 222255445
ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฎิบัติการพร้อมอ่างน้ำและปลั๊กไฟ จำนวน 34 โต๊ะ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 21 มี.ค.2560 [13:51:23]
4727

# 222255443
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องดูดไอสารเคมีเตียงผ่าศพ พร้อมระบบท่อ จำนวน 8 ชุด) ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 3 มี.ค.2560 [16:42:53]
7238

# 222255442
ประกาศประะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ราคากลาง ซื้อโต๊ะปฎิบัติการพร้อมอ่างน้ำและปลั๊กไฟ จำนวน 34 โต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 24 ก.พ.2560 [14:58:57]
1702

# 222255439
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและการจับฉลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 20 ก.พ.2560 [16:25:51]
3938

# 222255438
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I)ครั้งที่ 1/2560 กำหนดสอบวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 20 ก.พ.2560 [13:22:37]
3628

# 222255437
ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฎิบัติการพร้อมอ่างน้ำและปลั๊กไฟ จำนวน 34 โต๊ะ (ครั้งที่ 2) ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 16 ก.พ.2560 [20:53:31]
5805

จำนวนข่าว  ::  194   ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>>  

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]