ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#222255243
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 24 ก.ค.2558 [16:37:00]
3332

#222255242
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 24 ก.ค.2558 [16:33:30]
9114

#222255241
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 24 ก.ค.2558 [16:32:23]
9413

#222255239
ประชาสัมพันธ์การสอบฯ ขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 22 ก.ค.2558 [14:46:01]
8716

#222255236
ประกาศรายชื่อห้องพักนักศึกษาอันดับสำรอง ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 15 ก.ค.2558 [19:06:34]
8837

#222255235
กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 15 ก.ค.2558 [14:31:17]
1316

#222255234
... [ ] 15 ก.ค.2558 [12:06:11]
1665

#222255233
กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯเพื่อมาปฏิบัติงานชดใช้ทุน ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 13 ก.ค.2558 [15:53:30]
9533

#222255232
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 10 ก.ค.2558 [16:59:13]
8194

#222255231
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการนักศึกษาปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 10 ก.ค.2558 [16:57:55]
9991

#222255225
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ในปีงบประมาณ 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 7 ก.ค.2558 [15:16:23]
3351

#222255224
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าพักหอพักแพทย์ (เรียกสำรองครั้งที่ 1 ) ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 7 ก.ค.2558 [11:21:51]
1875

#222255223
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 3 ก.ค.2558 [18:01:26]
8383

#222255222
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ... [ ข่าวสมัครงาน] 3 ก.ค.2558 [18:00:05]
4106

#222255221
ตารางเรียน 1/2558 (หลักสูตร วทบ. สาธารณสุขศาสตร์) ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 3 ก.ค.2558 [15:06:23]
7171

#222255220
แจ้งเวียนประกาศฯ เรื่องปิดรายวิชาและกลุ่มการเรียนระดับปริญยาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 2 ก.ค.2558 [09:45:34]
1814

#222255219
แจ้งเวียนประกาศฯ เรื่องการจัดระบบการลงทะเบียนผ่านเว็บ ประจำปีการศึกษา 2558 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 2 ก.ค.2558 [09:44:22]
1393

#222255218
HACKED BY LOARD MAHDI ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 1 ก.ค.2558 [10:14:38]
7561

#222255217
แจ้งประชาสัมพันธ์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 30 มิ.ย.2558 [16:49:56]
4195

#222255216
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและวัน เวลา สถานที่ สอบแข่งขัน ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 26 มิ.ย.2558 [15:06:09]
4537

#222255215
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและวัน เวลา สถานที่ สอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 26 มิ.ย.2558 [15:05:27]
5011

#222255214
ขอแจ้งการปิดสำนักงานชั่วคราว ( คณะศิลปศาสตร์ ) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 24 มิ.ย.2558 [11:00:45]
4714

#222255213
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 19 มิ.ย.2558 [16:49:00]
1596

#222255212
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 19 มิ.ย.2558 [16:45:08]
1995

#222255210
เปิดรับจองชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 17 มิ.ย.2558 [16:25:27]
6554

#222255203
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าพักหอพักแพทย์ ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 12 มิ.ย.2558 [12:07:56]
6954

#222255201
ประกาศผลการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 10 มิ.ย.2558 [15:04:14]
5092

#222255195
ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าหอพักแพทย์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากเดิมวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เป็น วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 3 มิ.ย.2558 [16:12:30]
4437

#222255194
แจ้งการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 3 มิ.ย.2558 [11:21:42]
1058

#222255183
ขอแจ้งปิดสำนักงานชั่วคราว จัดสัมมนา  คณะบริหารศาสตร์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 26 พ.ค.2558 [14:02:00]
2812

จำนวนข่าว  ::  797  ข่าว หน้า :: << หน้าแรก< ย้อยกลับ 6 7 8 [9] 10 11 12 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]