ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#222255243
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 24 ก.ค.2558 [16:37:00]
3329

#222255242
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 24 ก.ค.2558 [16:33:30]
9113

#222255241
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 24 ก.ค.2558 [16:32:23]
9413

#222255239
ประชาสัมพันธ์การสอบฯ ขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 22 ก.ค.2558 [14:46:01]
8714

#222255236
ประกาศรายชื่อห้องพักนักศึกษาอันดับสำรอง ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 15 ก.ค.2558 [19:06:34]
8832

#222255235
กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 15 ก.ค.2558 [14:31:17]
1310

#222255234
... [ ] 15 ก.ค.2558 [12:06:11]
1660

#222255233
กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯเพื่อมาปฏิบัติงานชดใช้ทุน ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 13 ก.ค.2558 [15:53:30]
9529

#222255232
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 10 ก.ค.2558 [16:59:13]
8193

#222255231
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการนักศึกษาปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 10 ก.ค.2558 [16:57:55]
9988

#222255225
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ในปีงบประมาณ 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 7 ก.ค.2558 [15:16:23]
3348

#222255224
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าพักหอพักแพทย์ (เรียกสำรองครั้งที่ 1 ) ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 7 ก.ค.2558 [11:21:51]
1871

#222255223
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 3 ก.ค.2558 [18:01:26]
8380

#222255222
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ... [ ข่าวสมัครงาน] 3 ก.ค.2558 [18:00:05]
4101

#222255221
ตารางเรียน 1/2558 (หลักสูตร วทบ. สาธารณสุขศาสตร์) ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 3 ก.ค.2558 [15:06:23]
7166

#222255220
แจ้งเวียนประกาศฯ เรื่องปิดรายวิชาและกลุ่มการเรียนระดับปริญยาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 2 ก.ค.2558 [09:45:34]
1809

#222255219
แจ้งเวียนประกาศฯ เรื่องการจัดระบบการลงทะเบียนผ่านเว็บ ประจำปีการศึกษา 2558 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 2 ก.ค.2558 [09:44:22]
1387

#222255218
HACKED BY LOARD MAHDI ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 1 ก.ค.2558 [10:14:38]
7555

#222255217
แจ้งประชาสัมพันธ์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 30 มิ.ย.2558 [16:49:56]
4186

#222255216
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและวัน เวลา สถานที่ สอบแข่งขัน ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 26 มิ.ย.2558 [15:06:09]
4534

#222255215
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและวัน เวลา สถานที่ สอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 26 มิ.ย.2558 [15:05:27]
5008

#222255214
ขอแจ้งการปิดสำนักงานชั่วคราว ( คณะศิลปศาสตร์ ) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 24 มิ.ย.2558 [11:00:45]
4707

#222255213
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 19 มิ.ย.2558 [16:49:00]
1590

#222255212
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 19 มิ.ย.2558 [16:45:08]
1991

#222255210
เปิดรับจองชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 17 มิ.ย.2558 [16:25:27]
6549

#222255203
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าพักหอพักแพทย์ ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 12 มิ.ย.2558 [12:07:56]
6950

#222255201
ประกาศผลการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 10 มิ.ย.2558 [15:04:14]
5085

#222255195
ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าหอพักแพทย์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากเดิมวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เป็น วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 3 มิ.ย.2558 [16:12:30]
4432

#222255194
แจ้งการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 3 มิ.ย.2558 [11:21:42]
1049

#222255183
ขอแจ้งปิดสำนักงานชั่วคราว จัดสัมมนา  คณะบริหารศาสตร์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 26 พ.ค.2558 [14:02:00]
2803

จำนวนข่าว  ::  797  ข่าว หน้า :: << หน้าแรก< ย้อยกลับ 6 7 8 [9] 10 11 12 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]