ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#222255369
ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum Activity) Workshop I : Knowing I สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 28 เม.ย.2559 [15:09:51]
2352

#222255368
OBGPHUVJhZxukFoeH ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 28 เม.ย.2559 [12:04:31]
1001

#222255367
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใข้ฐานข้อมูล ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และพยาบาล ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 27 เม.ย.2559 [12:27:13]
3274

#222255366
ประกาศการจัดสรรหอพักนักศึกษาแพทย์ประจำปีการศึกษา 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 22 เม.ย.2559 [10:41:30]
7420

#222255364
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2/2559 กำหนดสอบวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 20 เม.ย.2559 [10:56:12]
1507

#222255363
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 1/2559 กำหนดสอบวันที่ 12 เมษายน 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 8 เม.ย.2559 [13:50:22]
7840

#222255362
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 1/2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 5 เม.ย.2559 [17:33:31]
8379

#222255361
... [ ] 5 เม.ย.2559 [14:12:55]
3322

#222255360
ประกาศเชิญชวนจ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 31 มี.ค.2559 [16:05:10]
2308

#222255359
ประกาศราคากลางจ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 31 มี.ค.2559 [16:04:33]
1492

#222255358
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขยายกำหนดการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 1/2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 15 มี.ค.2559 [11:28:50]
4791

#222255357
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์(ปร5 ปร6) ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 11 มี.ค.2559 [15:03:24]
3599

#222255356
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 11 มี.ค.2559 [14:50:26]
1005

#222255355
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 1/2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 2 มี.ค.2559 [12:19:39]
1596

#222255354
ประกาศ ผลการสอบการแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ ปฏิบัติงาน ณ... ... [ ข่าวสมัครงาน] 1 มี.ค.2559 [19:12:27]
5653

#222255353
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ... [ ข่าวสมัครงาน] 25 ก.พ.2559 [11:18:09]
4390

#222255352
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 23 ก.พ.2559 [16:51:31]
6239

#222255351
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 23 ก.พ.2559 [16:35:40]
4552

#222255350
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 23 ก.พ.2559 [16:28:22]
4344

#222255349
กำหนดการทำสัญญาเป็นนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 19 ก.พ.2559 [15:52:27]
8222

#222255348
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประเมินความรู้ทางด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก (Modified Essay Questions : MEQ) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 19 ก.พ.2559 [15:47:14]
7652

#222255347
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์การศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ... [ ข่าวสมัครงาน] 15 ก.พ.2559 [17:17:27]
3770

#222255346
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัด ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 12 ก.พ.2559 [17:21:52]
6166

#222255345
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจเาหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 12 ก.พ.2559 [17:19:33]
5612

#222255344
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจเาหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 12 ก.พ.2559 [17:19:33]
5536

#222255343
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ... [ ข่าวสมัครงาน] 10 ก.พ.2559 [17:29:10]
7092

#222255342
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ... [ ข่าวสมัครงาน] 10 ก.พ.2559 [17:27:29]
7207

#222255341
ประชาสัมพันธ์การสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2558-2559 เพิ่มเติม ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 10 ก.พ.2559 [12:08:36]
1607

#222255340
ประชาสัมพันธ์กำหนดการการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ประจำปี 2559-2560 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 10 ก.พ.2559 [12:07:26]
5855

#222255339
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 10 ก.พ.2559 [11:51:25]
9268

จำนวนข่าว  ::  901  ข่าว หน้า :: << หน้าแรก< ย้อยกลับ 6 7 8 [9] 10 11 12 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]