ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#222255322
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 23 ธ.ค.2558 [11:30:20]
9048

#222255321
ประกาศสอบราคาจีดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 23 ธ.ค.2558 [11:26:48]
5241

#222255320
ประชาสัมพันธ์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ม.ราชภัฎสุรินทร์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 22 ธ.ค.2558 [09:21:49]
2989

#222255319
... [ ] 18 ธ.ค.2558 [16:14:19]
4830

#222255318
แจ้งเวียนกำหนดช่วงการเปิดระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 16 ธ.ค.2558 [10:24:57]
6230

#222255317
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 3 ธ.ค.2558 [12:16:42]
1673

#222255316
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (OSCE) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 3 ธ.ค.2558 [12:12:14]
9007

#222255315
ประชาสัมพันธ์งานแนะนำหลักสูตรสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 26 พ.ย.2558 [13:46:30]
3893

#222255314
สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 10 พ.ย.2558 [11:43:27]
4802

#222255313
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 6 พ.ย.2558 [16:30:21]
9772

#222255312
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 6 พ.ย.2558 [16:25:19]
7566

#222255311
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 6 พ.ย.2558 [16:22:51]
7003

#222255310
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 6 พ.ย.2558 [16:20:19]
2116

#222255309
ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 4 พ.ย.2558 [11:24:16]
2347

#222255308
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที่ 2/2558 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 28 ต.ค.2558 [15:46:36]
6384

#222255307
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 18/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 8 ต.ค.2558 [14:55:40]
4860

#222255306
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 2558 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 8 ต.ค.2558 [14:12:18]
7939

#222255305
การแจ้งเวียนเอกสารในระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 8 ต.ค.2558 [14:03:30]
4499

#222255304
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2/2558 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 8 ต.ค.2558 [10:19:10]
5374

#222255303
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 7 ต.ค.2558 [18:50:47]
8015

#222255302
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 6 ต.ค.2558 [21:37:50]
3114

#222255301
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 6 ต.ค.2558 [21:36:33]
9342

#222255300
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 6 ต.ค.2558 [21:33:33]
2015

#222255299
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 6 ต.ค.2558 [11:11:13]
1387

#222255298
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 6 ต.ค.2558 [11:09:58]
6297

#222255297
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 6 ต.ค.2558 [11:08:04]
7405

#222255291
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 6 ต.ค.2558 [10:48:06]
5837

#222255285
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 6 ต.ค.2558 [10:06:32]
7274

#222255284
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 2 ต.ค.2558 [12:01:53]
5636

#222255282
ข่าวสารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 2 ต.ค.2558 [10:48:42]
6076

จำนวนข่าว  ::  797  ข่าว หน้า :: << หน้าแรก< ย้อยกลับ 4 5 6 [7] 8 9 10 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]