ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#222255438
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I)ครั้งที่ 1/2560 กำหนดสอบวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 20 ก.พ.2560 [13:22:37]
3020

#222255437
ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฎิบัติการพร้อมอ่างน้ำและปลั๊กไฟ จำนวน 34 โต๊ะ (ครั้งที่ 2) ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 16 ก.พ.2560 [20:53:31]
2126

#222255436
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ตู้เย็นเก็บพักศพสด ขนาด 9 ศพ) ครั้งที่ 3 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 14 ก.พ.2560 [11:38:52]
4177

#222255435
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 1 ก.พ.2560 [16:23:11]
7055

#222255434
ร่าง ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฎิบัติการพร้อมอ่างน้ำและปลั๊กไฟ จำนวน 34 โต๊ะ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 1 ก.พ.2560 [11:57:25]
2460

#222255433
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครังที่ 2/2559 กำหนสอบวันที่ 29 มกราคม 2560 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 26 ม.ค.2560 [10:34:37]
8782

#222255432
... [ ] 13 ม.ค.2560 [08:26:41]
9748

#222255431
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 11 ม.ค.2560 [15:40:56]
4117

#222255430
ขอแจ้งการเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและวันสอบแข่งขัน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 9 ม.ค.2560 [16:32:22]
2311

#222255429
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครั้งที่ 2/2559 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 29 ธ.ค.2559 [11:50:46]
5829

#222255428
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบบภาพและเสียง จำนวน 3 รายการ) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 28 ธ.ค.2559 [17:19:25]
8722

#222255427
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เตียงผ่าศพ อาจารย์ใหญ่) จำนวน 16 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 28 ธ.ค.2559 [17:17:43]
5683

#222255426
รับสมัครแพทย์เข้าร่วมฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ปี 2560 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 28 ธ.ค.2559 [16:05:54]
8123

#222255425
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 28 ธ.ค.2559 [16:03:08]
7963

#222255423
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 22 ธ.ค.2559 [09:21:18]
9923

#222255422
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Medical professionalism across cultures ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 22 ธ.ค.2559 [09:19:58]
9235

#222255421
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 15 ธ.ค.2559 [18:40:21]
9999

#222255420
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 13 ธ.ค.2559 [15:03:22]
3393

#222255419
ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินการกิจกรรมบนระเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่้ 34 (WUNCA) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 13 ธ.ค.2559 [15:00:47]
2179

#222255418
การรับรองสิทธิ์ผู้สมัครสอบขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 8 ธ.ค.2559 [13:44:11]
4270

#222255417
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๑ อัตรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 2 ธ.ค.2559 [15:35:27]
3895

#222255415
... [ ] 28 พ.ย.2559 [00:07:01]
4063

#222255414
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล จำนวน 19 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 22 พ.ย.2559 [15:02:48]
1066

#222255412
ปฏิทินการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ กรมแพทย์ทหารบก ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 16 พ.ย.2559 [10:09:07]
6944

#222255411
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ม.อบ.(พศ.)04/2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 8 พ.ย.2559 [11:11:16]
2398

#222255410
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ ม.อบ.(พศ.) 03/2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 2 พ.ย.2559 [14:13:36]
9620

#222255409
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ ม.อบ.(พศ.) 02/2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 2 พ.ย.2559 [14:11:20]
7883

#222255408
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ ม.อบ.(พศ.) 01/2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 2 พ.ย.2559 [14:09:32]
5316

#222255407
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 2/2559 กำหนดสอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 28 ต.ค.2559 [11:51:51]
9648

#222255406
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1/2559 กำหนดสอบวันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 11 ต.ค.2559 [10:01:29]
1775

จำนวนข่าว  ::  901  ข่าว หน้า :: << หน้าแรก< ย้อยกลับ 4 5 6 [7] 8 9 10 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]