ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#222255423
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 22 ธ.ค.2559 [09:21:18]
8320

#222255422
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Medical professionalism across cultures ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 22 ธ.ค.2559 [09:19:58]
7629

#222255421
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 15 ธ.ค.2559 [18:40:21]
9669

#222255420
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 13 ธ.ค.2559 [15:03:22]
1877

#222255419
ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินการกิจกรรมบนระเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่้ 34 (WUNCA) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 13 ธ.ค.2559 [15:00:47]
9781

#222255418
การรับรองสิทธิ์ผู้สมัครสอบขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 8 ธ.ค.2559 [13:44:11]
2750

#222255417
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๑ อัตรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 2 ธ.ค.2559 [15:35:27]
2538

#222255415
... [ ] 28 พ.ย.2559 [00:07:01]
3732

#222255414
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล จำนวน 19 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 22 พ.ย.2559 [15:02:48]
9735

#222255412
ปฏิทินการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ กรมแพทย์ทหารบก ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 16 พ.ย.2559 [10:09:07]
5502

#222255411
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ม.อบ.(พศ.)04/2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 8 พ.ย.2559 [11:11:16]
2071

#222255410
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ ม.อบ.(พศ.) 03/2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 2 พ.ย.2559 [14:13:36]
9257

#222255409
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ ม.อบ.(พศ.) 02/2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 2 พ.ย.2559 [14:11:20]
7552

#222255408
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ ม.อบ.(พศ.) 01/2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 2 พ.ย.2559 [14:09:32]
4980

#222255407
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 2/2559 กำหนดสอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 28 ต.ค.2559 [11:51:51]
8183

#222255406
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1/2559 กำหนดสอบวันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 11 ต.ค.2559 [10:01:29]
9306

#222255405
ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 4 ต.ค.2559 [16:51:44]
3624

#222255404
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (OSCE) ครั้งที่ 1/2559 กำหนดสอบวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 28 ก.ย.2559 [09:55:13]
1124

#222255403
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน (PROBLEM BASE LEARNING) ... [ ข่าวเด่น KM] 15 ก.ย.2559 [14:24:33]
1369

#222255402
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ (ครั้งที่2) ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 7 ก.ย.2559 [17:22:15]
1090

#222255401
การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อสิทธิ์ในการสอบ ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 5 ก.ย.2559 [11:05:08]
8899

#222255400
ประชาสัมพันธ์การสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2559-2560 และการรับรองสิทธิ์ในการสมัครสอบ ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 5 ก.ย.2559 [11:02:00]
6787

#222255399
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 1 ก.ย.2559 [13:08:01]
4414

#222255398
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดสัมมนานอกสถานที่ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 24 ส.ค.2559 [14:35:28]
2856

#222255397
uXJvaHPCWlKzzgncuS ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 24 ส.ค.2559 [10:18:09]
1655

#222255396
ประกาศรายชื่อผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกเข้านำเสนอผลงาน (Presentation) งานจ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 23 ส.ค.2559 [15:17:05]
8540

#222255395
ประชาสัมพันธ์การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ปีการศึกษา 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 22 ส.ค.2559 [17:21:33]
7280

#222255394
ประกาศการจ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด(ครั้งที่2) ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 8 ส.ค.2559 [16:23:22]
5656

#222255393
ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ (ครั้งที่ 2) ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 8 ส.ค.2559 [16:22:32]
4908

#222255392
grUxiJipkwKICeWHLzQ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 8 ส.ค.2559 [11:51:00]
4945

จำนวนข่าว  ::  797  ข่าว หน้า :: << หน้าแรก< ย้อยกลับ 1 2 3 [4] 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]