ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#254454
ขอเชิญบริจาคปัจจัยสิ่งของ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลฯ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 9 ม.ค.2556 [16:17:06]
6001

#254453
กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเอกสารสำคัญต่างๆ ที่บรรจุในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 9 ม.ค.2556 [16:15:44]
6278

#254452
รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 สำหรับ นศ.วท.บ (สาธารณสุขศาสตร์) ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 9 ม.ค.2556 [09:49:18]
2569

#254451
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ... [ ข่าวสมัครงาน] 4 ม.ค.2556 [11:53:48]
8399

#254450
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 3 ม.ค.2556 [15:20:44]
7121

จำนวนข่าว  ::  1145  ข่าว หน้า :: << หน้าแรก< ย้อยกลับ 33 34 35 36 37 38 [39

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]