ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#222256582
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป (พนักงานเปล/คนงาน) ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 30 ม.ค.2566 [15:11:28]
3

#222256581
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรระยะสั้น สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 26 ม.ค.2566 [12:44:31]
41

#222256580
ประกาศ จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กนักเรียน ประจำศูนย์พัฒนาเด็ก ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 25 ม.ค.2566 [10:52:41]
16

#222256579
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างจากเงินงบประมาณรายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2 อัตรา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 19 ม.ค.2566 [16:13:10]
43

#222256578
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 2/2565 Part 1 (Manual skills) 15 ทักษะ ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบวันที่ 22 มกราคม 25 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 18 ม.ค.2566 [17:02:09]
29

#222256577
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างจากเงินงบประมาณรายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2 อัตรา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 18 ม.ค.2566 [13:18:58]
28

#222256576
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างจกเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2 อัตรา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 17 ม.ค.2566 [11:33:05]
42

#222256575
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาลปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 12 ม.ค.2566 [16:31:16]
254

#222256574
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พยาบาลปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 12 ม.ค.2566 [16:25:46]
323

#222256573
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ (จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้) ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป (พนักงานเปล/คนงาน) จำนวน 1 ... [ ข่าวสมัครงาน] 12 ม.ค.2566 [16:21:21]
192

#222256572
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive ExaminationPart II) ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบวันที่ 29 มกราคม 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 12 ม.ค.2566 [13:42:06]
42

#222256571
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทำเย็นทรงลูกบาศก์ (Coolcube) จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 11 ม.ค.2566 [15:59:43]
7

#222256570
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องดูดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 11 ม.ค.2566 [15:57:10]
11

#222256569
... [ ] 11 ม.ค.2566 [10:04:19]
2

#222256568
... [ ] 11 ม.ค.2566 [10:04:15]
5

#222256567
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 11 ม.ค.2566 [10:03:25]
251

#222256566
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 2/2565 Part 1 (Manual skills) 15 ทักษะ ประจำปีการศึกษา 2565 (พ.ศ.2566) กำหนดสอบวันที่ 22 มกราคม 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 26 ธ.ค.2565 [16:37:05]
52

#222256565
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบวันที่ 29 มกราคม 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 26 ธ.ค.2565 [12:12:11]
23

#222256564
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบทักษะหัตถการ ( Manual skills) 15 ทักษะ Part 1 สำหรับแพทย์ที่จบสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2565 กำหนดสอบวันที่ 22 มกราคม 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 26 ธ.ค.2565 [12:07:53]
21

#222256563
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดสารประกอบโพลาร์ในน้ำมัน (Food Oil Mouitor) จำนวน 2 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 19 ธ.ค.2565 [17:51:43]
9

#222256562
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดคลอรีนใน้้ำ จำนวน 2 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 19 ธ.ค.2565 [17:49:53]
15

#222256561
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดความขุ่น (water sampler) จำนวน 2 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 19 ธ.ค.2565 [17:48:56]
11

#222256560
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 19 ธ.ค.2565 [17:47:13]
8

#222256559
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ หุ่นจำลองบาดแผลสำหรับฝึกเย็บแผล จำนวน 10 ชุด ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 19 ธ.ค.2565 [17:45:49]
10

#222256558
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาล (จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้) ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 14 ธ.ค.2565 [18:08:09]
163

#222256556
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (พ.ศ.2566) กำหนดสอบวันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา08.00-12.00 น. ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 13 ธ.ค.2565 [12:12:41]
81

#222256555
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ (จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้) ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 9 ธ.ค.2565 [18:11:01]
109

#222256554
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 8 ธ.ค.2565 [12:20:20]
15

#222256553
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 30 พ.ย.2565 [19:36:24]
133

#222256552
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะเพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างจากเงินงบประมาณรายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 25 พ.ย.2565 [15:07:53]
129

จำนวนข่าว  ::  1730  ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]