ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#222256469
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจ ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 27 มิ.ย.2565 [10:41:38]
9

#222256468
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 20 มิ.ย.2565 [12:25:19]
1

#222256467
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 20 มิ.ย.2565 [12:24:43]
1

#222256466
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 2 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 20 มิ.ย.2565 [12:23:58]
3

#222256465
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 17 มิ.ย.2565 [16:29:49]
24

#222256464
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องชั่งสาร จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 16 มิ.ย.2565 [10:18:28]
75

#222256462
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องซีลปิดผนึกซองบรรจุเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 16 มิ.ย.2565 [10:13:56]
74

#222256461
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดอัตราการไหลของกาศ (Airflow meter) จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 16 มิ.ย.2565 [10:13:09]
74

#222256460
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 15 มิ.ย.2565 [17:20:00]
75

#222256459
ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 15 มิ.ย.2565 [17:13:55]
74

#222256458
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 13 มิ.ย.2565 [16:54:55]
80

#222256456
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 13 มิ.ย.2565 [15:28:48]
141

#222256455
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 9 มิ.ย.2565 [14:50:45]
82

#222256454
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษ ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 6 มิ.ย.2565 [15:07:05]
126

#222256453
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 2 มิ.ย.2565 [17:15:55]
150

#222256452
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 2 มิ.ย.2565 [16:13:45]
83

#222256451
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราช ... [ ข่าวสมัครงาน] 1 มิ.ย.2565 [15:52:28]
173

#222256450
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 1 มิ.ย.2565 [15:50:47]
201

#222256449
ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Medical English activities ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 26 พ.ค.2565 [15:15:36]
124

#222256448
ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ กับ Mr.Guy ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 26 พ.ค.2565 [15:12:36]
104

#222256447
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 26 พ.ค.2565 [12:14:02]
94

#222256446
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลสมรรถนะสูง จำนวน 4 เครื่อง พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 26 พ.ค.2565 [12:11:33]
88

#222256445
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 26 พ.ค.2565 [12:07:16]
86

#222256444
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 26 พ.ค.2565 [12:04:36]
86

#222256443
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 16 เครื่อง พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 26 พ.ค.2565 [11:57:52]
85

#222256441
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ (TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 เครื่อง พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 26 พ.ค.2565 [11:27:43]
103

#222256440
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ละการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 24 พ.ค.2565 [16:55:40]
241

#222256439
ประกาศจ้างเหมาเปลี่ยนสาร ล้างถังเครื่องกรองน้ำใช้ จำนวน 1 งาน ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 23 พ.ค.2565 [14:38:17]
85

#222256438
ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 19 พ.ค.2565 [17:12:01]
82

#222256437
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิ ... [ ข่าวสมัครงาน] 19 พ.ค.2565 [16:40:09]
280

จำนวนข่าว  ::  1633  ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]