ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#222256552
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะเพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างจากเงินงบประมาณรายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 25 พ.ย.2565 [15:07:53]
4

#222256550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเป็นลูกจ้างรายคาบ (จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้) ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 25 พ.ย.2565 [12:45:57]
24

#222256549
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างจากเงินงบประมาณรายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 24 พ.ย.2565 [12:05:59]
22

#222256547
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างจากเงินบประมาณรายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 23 พ.ย.2565 [17:32:40]
23

#222256546
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 21 พ.ย.2565 [13:04:15]
2

#222256545
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องย้อม Gram stain อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 21 พ.ย.2565 [13:03:15]
1

#222256544
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องย้อม SFB อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 21 พ.ย.2565 [13:02:12]
0

#222256543
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 1/2565 Part 2 (Clinical skills) ประจำปีการศึกษา 2565 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 18 พ.ย.2565 [13:31:39]
14

#222256542
จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องอบอุ่นผู้ป่วยด้วยแรงลมร้อน จำนวน 2 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 17 พ.ย.2565 [10:41:08]
2

#222256541
จ้างเหมากำจัดปลวกอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯและอาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี จำนวน 1 งาน ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 16 พ.ย.2565 [11:45:39]
1

#222256540
วิทยาลัยแพทยศาสสตร์ฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ (จ้างด้วยเงินรายได้) ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 11 พ.ย.2565 [15:03:34]
116

#222256539
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องส่องตรวจท่อไต จำนวน 1 ชุด ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10 พ.ย.2565 [14:38:31]
6

#222256538
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลือง แบบสองด้าน จำนวน 2 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10 พ.ย.2565 [11:25:21]
6

#222256537
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เตียงผู้ป่วยเด็กสแตนเลสเฟาเลอร์ 2 ไก ชนิดลูกกรง จำนวน 12 เตียง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10 พ.ย.2565 [11:24:42]
5

#222256536
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกเกิด (Radiant warmer) จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10 พ.ย.2565 [11:23:57]
6

#222256535
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 1 ชุด ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10 พ.ย.2565 [11:22:40]
5

#222256534
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10 พ.ย.2565 [11:22:02]
6

#222256533
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ คลิปเด็กอ่อนพร้อมโครงและเบาะนอน จำนวน 10 ตัว ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10 พ.ย.2565 [11:21:18]
5

#222256532
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องชั่งน้ำหนักทารกแรกเกิดแบบดิจิทัล ทศนิยม 3 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10 พ.ย.2565 [11:20:36]
5

#222256531
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด Set Rhinoplasty จำนวน 1 ชุด ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10 พ.ย.2565 [11:19:43]
5

#222256530
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกล้ามเนื้อเปลือกตา (Set Blepharoplasty) จำนวน 1 ชุด ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10 พ.ย.2565 [11:19:01]
8

#222256529
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผ่า Set Arch Bar จำนวน 1 ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10 พ.ย.2565 [11:17:42]
5

#222256528
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดแก้ตกแต่ง แก้ไขส่วนหน้าอกและลำตัว จำนวน 1 ชุด ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10 พ.ย.2565 [11:16:46]
7

#222256527
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด Set Close Reduction Nasal Bone จำนวน 1 ชุด ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10 พ.ย.2565 [11:15:56]
6

#222256526
จ้างซ่อมรอยรั่วและทำฝ้าพร้อมทาสีและปูกระเบื้องพื้นห้อง SY325 จำนวน 1 งาน ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 9 พ.ย.2565 [11:35:49]
7

#222256525
จ้างซ่อมรอยรั่วและทำฝ้าพร้อมทาสีห้องสมุด จำนวน 1 งาน ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 9 พ.ย.2565 [11:35:15]
8

#222256524
จ้างซ่อมรอยรั่วและทำฝ้าพร้อมทาสีห้อง CMP 317 จำนวน 1 งาน ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 9 พ.ย.2565 [11:34:42]
7

#222256523
จ้างซ่อมรอยรั่วและทำฝ้าพร้อมทาสีและปูกระเบื้องพื้นห้อง SY325 จำนวน 1 งาน ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 9 พ.ย.2565 [11:32:32]
29

#222256522
จ้างซ่อมรอยรั่วและทำฝ้าพร้อมทาสีห้องสมุด จำนวน 1 งาน ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 9 พ.ย.2565 [11:30:58]
17

#222256521
จ้างซ่อมรอยรั่วและทำฝ้าพร้อมทาสีห้อง CMP 317 จำนวน 1 งาน ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 9 พ.ย.2565 [11:29:52]
15

จำนวนข่าว  ::  1701  ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]