โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


   ค้นหากิจกรรม
 
   361 . นักศึกษาแพทย์ร่วมทำกิจกรรมก่อนเข้าฝึกกรรมฐานและสุนทรียสนทนา ณ วัดป่าบุญล้อม (สาขาวัดหนองป่าพง) 20 มีนาคม 57 [14:19:32] ( 7050 )

   362 . ปฐมนิเทศอจาจารย์พี่เลี้ยงการฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 1 ปีการศึกษา 2556 20 มีนาคม 57 [11:27:00] ( 7051 )

   363 . ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ มอบวุฒิบัตรที่ศูนย์พัฒนาเด็ก 13 มีนาคม 57 [13:30:16] ( 7054 )

   364 . พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 11 มีนาคม 57 [13:36:01] ( 7048 )

   365 . ทำสัญญานักศึกษาแพทย์ ชั้น ปีที่ 1/2557 11 มีนาคม 57 [13:34:24] ( 7053 )

   366 . คุณไพบูลย์ จงสุวัฒน์ และครอบครัว บริจาคจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมฯ (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557) ณ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มห 11 มีนาคม 57 [11:06:13] ( 7053 )

   367 . สอบสัมภาษณ์นักศึกษาสาธารณสุข 20 กุมภาพันธ์ 2557 21 กุมภาพันธ์ 57 [10:44:23] ( 7045 )

   368 . ทีมผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตรวจความก้าวหน้าอาคารผู้ป่วยนอกในชั้น 8 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 21 กุมภาพันธ์ 57 [09:53:11] ( 7053 )

   369 . รศ.นพ.ป่วน สูทธิพินิจธรรม นำแพทย์หญิงซินเทียหม่อง เข้ารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 21 กุมภาพันธ์ 57 [09:51:23] ( 7047 )

   370 . โครงการมหาวิทยาลัยปอดสะอาด 6 กุมภาพันธ์ 57 [11:25:03] ( 7060 )

   371 . ศ.พิเศษ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร และครอบครัว บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาแก่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 10 มกราคม 57 [14:38:24] ( 7047 )

   372 . วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่-2 10 มกราคม 57 [14:33:55] ( 7047 )

   373 . วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่-1 10 มกราคม 57 [14:32:55] ( 7046 )

   374 . ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ เปิดงานปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็ก 27 ธันวาคม 56 [10:08:32] ( 7049 )

   375 . เก็บตกกีฬาฮาเฮ ภาคสุดท้าย 26 ธันวาคม 56 [13:48:30] ( 7050 )

   376 . เก็บตกกีฬาฮาเฮ ภาคแรก 26 ธันวาคม 56 [13:42:13] ( 7048 )

   377 . กิจกรรมสานสัมพันธ์ปีใหม่ 2557 ภาคกลางคืน 26 ธันวาคม 56 [13:32:26] ( 7050 )

   378 . กิจกรรมสานสัมพันธ์ปีใหม่ 2557 ภาคกลางวัน 26 ธันวาคม 56 [13:17:08] ( 7046 )

   379 . QA-ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพ รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ 24 ธันวาคม 56 [16:08:28] ( 7053 )

   380 . ขอแสดงความยินดีกับผู้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลรัตนโนบล 18 ธันวาคม 56 [10:12:48] ( 7048 )

   381 . ปฐมนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4 15 พฤศจิกายน 56 [11:07:24] ( 7045 )

   382 . ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 15 พฤศจิกายน 56 [11:04:59] ( 7045 )

   383 . การประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ แห่งประเทศไทย 14 พฤศจิกายน 56 [13:49:40] ( 7047 )

   384 . QA-ประชุมตรวจเยี่ยม ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 26 กันยายน 56 [14:11:54] ( 7053 )

   385 . พิธีรับโครงกระดูก รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี เพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ 24 กันยายน 56 [16:39:31] ( 7050 )

   386 . กิจกรรมงานวันมหิดล งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2556 24 กันยายน 56 [16:35:23] ( 7047 )

   387 . ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 22 อุบลราชธานี 12 กันยายน 56 [15:45:09] ( 7048 )

   388 . โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 22 อุบลราชธานี 12 กันยายน 56 [15:36:31] ( 7046 )

   389 . วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยายบาลศาสตร์ นำทีมโดยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชื่อมสัมพันธ์ไมตรี โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับมหาวิทยาลัยไทเหงียน ประเทศ 27 สิงหาคม 56 [10:26:30] ( 7048 )

   390 . กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 23 สิงหาคม 56 [15:07:42] ( 7046 )