class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   < src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> span การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 23 เมษายน 61 [15:51:55] ( 255 )

   การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับแพทยศาสตร์ศึกษา WFME 23 เมษายน 61 [15:39:33] ( 247 )

   ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่21 18 เมษายน 61 [14:58:15] ( 1735 )

   การซักซ้อมการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME 11 เมษายน 61 [10:14:55] ( 3988 )

   ภาพกิจกรรม รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 5 เมษายน 61 [15:40:33] ( 5809 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่3/2561 (รอบพิเศษ) กำหนดสอบวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561... 5 เม.ย.2561 [14:47:13] ( 5950 )

<"th/detail_news.php?news=222255721&type=imgประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 1/2561 กำหนดสอบวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561... 29 มี.ค.2561 [14:03:20] ( 8492 )

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้่ย ประจำปีการศึกษา 2560... 14 มี.ค.2561 [11:38:12] ( 5038 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ)ครั้งที่ 2/2560 กำหนดสอบวันที่ 4 มีนาคม 2561... 2 มี.ค.2561 [14:58:06] ( 9430 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 1/2561 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2561... 23 ก.พ.2561 [17:01:32] ( 2883 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง... 8 มี.ค.2561 [09:22:49] ( 7152 )

="00009?=97e45fd411c8b4236378a1a1e980d164""> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด... 7 มี.ค.2561 [18:31:19] ( 7324 )

ประกาศราคากลาง ซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด... 7 มี.ค.2561 [18:30:32] ( 7329 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 18 ม.ค.2561 [13:36:33] ( 1956 )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 16 ม.ค.2561 [16:30:42] ( 2833 )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 16 ม.ค.2561 [16:29:50] ( 1496 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

< bgctable

ประชาสัมพันธ์โครงการ Healthcare Technology Summit 2018... 18 เม.ย.2561 [16:48:55] ( 1666 )

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ... 27 ก.พ.2561 [16:08:40] ( 1234 )

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2561... 21 พ.ย.2560 [12:13:57] ( 2962 )

 
อ่านทั้งหมด>>

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  ติดต่อเรา
  แผนที่วิทยาลัยฯ
  สายตรงคณบดี