class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   span ภาพกิจกรรม Next Step Workshop "เคาะโครงหลักสูตร สู่ร่างกิจกรรมรายวิชา" 16 พฤศจิกายน 60 [11:30:36] ( 1587 )

   อบรมการใช้งานโปรแกรมบันทึกแผนงานและโครงการของบประมาณ 13 พฤศจิกายน 60 [15:23:44] ( 2529 )

   งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายศึกษาดูงานคณะวิทยศาสตร์ ม.อุบลฯ 13 พฤศจิกายน 60 [15:07:41] ( 2533 )

   เสวนาวิชาการเรื่อง "ทิศทางและบทบาทการบริหารจัดการโรงพยาบาลในสถาบันแพทยศาสตร์" 3 พฤศจิกายน 60 [13:44:52] ( 5851 )

   การประชุมวิชาการ การเป็นผู้นำ Health Promotion University 17 ตุลาคม 60 [14:43:08] ( 2311 )

ข่าวการศึกษา

แจ้งเลื่อนสอบปลายภาค/กำหนดวันส่งผลการเรียน ภาคการศึกษา 1/2560... 17 พ.ย.2560 [11:43:24] ( 1232 )

ประชาสัมพันธ์การสอบขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1... 14 พ.ย.2560 [14:25:14] /15 พ.ย.2560 [09:03:07] ( 2242 )

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561... 8 พ.ย.2560 [15:49:20] ( 2271 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive ExaminationPart II)ครั้งที่ 2/2560 กำหนดสอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560... 1 พ.ย.2560 [10:52:37] ( 3427 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ)ครั้งที่ 1/2560 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560... 11 ต.ค.2560 [14:34:55] ( 3609 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดรองศพเก็บตามชั้น... 14 พ.ย.2560 [14:25:53] ( 3596 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดระบบภาพและเสียงสำหรับการเรียนการสอน...<"th/detail_news.php?news=222255620/ ( 3591 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์... 14 พ.ย.2560 [14:24:22] ( 3589 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเอกสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 8 พ.ย.2560 [11:07:02] ( 2347 )

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเอกสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 3 พ.ย.2560 [16:16:08] ( 4218 )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันและกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเอกสารสนเทศ... 27 ต.ค.2560 [14:28:41] ( 5020 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559... 14 พ.ย.2560 [11:43:08] ( 2519 )

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้า งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559... 10 พ.ย.2560 [10:01:12] ( 3866 )

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา... 19 ต.ค.2560 [17:15:06] ( 4660 )

 

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  ติดต่อเรา
  แผนที่วิทยาลัยฯ
  สายตรงคณบดี