class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   < src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> span การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2562 18 เมษายน 62 [15:10:30] ( 156 )

   ภาพงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปี 2562 10 เมษายน 62 [13:30:24] ( 123 )

   ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2562 5 เมษายน 62 [15:20:30] ( 75 )

   การตรวจประเมินคุณภาพโรงเรียนแพทย์ตามเกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME) ... 3 เมษายน 62 [10:45:31] ( 63 )

   การตรวจประเมินคุณภาพโรงเรียนแพทย์ตามเกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME) 1 เมษายน 62 [14:41:17] ( 91 )

ข่าวการศึกษา

เชิญเข้าอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ประจำเดือน เม.ย.2562... 23 เม.ย.2562 [14:17:26] ( 1 )

<"th/detail_news.php?news=222255722&type=imgประกาศรายชื่อโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิตใน ม.อุบลฯสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562... 23 เม.ย.2562 [14:13:05] ( 2 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดวันทำสัญญา วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.... 22 เม.ย.2562 [11:25:33] ( 54 )

ประชาสัมพันธ์การสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561-2562 รอบพิเศษ... 22 เม.ย.2562 [09:38:10] ( 11 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน(Comprehensive Examination Part I) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1_2562 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง CMP 135 ชั้น 1... 19 เม.ย.2562 [15:22:09] ( 672 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการผลิตสื่อและให้สุขศึกษาโดยใช้ศิลปะพื้นบ้าน... 4 เม.ย.2562 [10:48:39] ( 888 )

="00009?=562835b97faf2e40cfc2306d373ad712""> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง... 8 มี.ค.2561 [09:22:49] ( 6285 )

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด... 7 มี.ค.2561 [18:31:19] ( 1361 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 19 เม.ย.2562 [13:59:42] ( 777 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา... 25 มี.ค.2562 [18:53:54] ( 1765 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา... 18 มี.ค.2562 [15:14:00] ( 3361 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

< src="images/bullet_table

53.ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2562 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์... 5 เม.ย.2562 [12:14:07] ( 865 )

ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม... 15 ก.พ.2562 [16:20:31] ( 4657 )

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2... 24 ม.ค.2562 [12:08:38] ( 6583 )

 
อ่านทั้งหมด>>

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี