class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   <"th/detail_news.php?news=span การอบรมแพทศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 24 กุมภาพันธ์ 64 [10:39:23] ( 56 )

   การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ฯตามแนวทาง WFMEการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx และ การทบทวนตัวชี้วัดกลยุทธ์ 18 กุมภาพันธ์ 64 [14:31:54] ( 48 )

   การประชุมจัดทำ SAR EdPEx ระดับวิทยาลัย เพื่อจัดส่งโครงการ EdPEx 200 รุ่นที่ 8 ของ(สป.อว.) 28 มกราคม 64 [13:43:13] ( 95 )

   งานพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 17 ธันวาคม 63 [10:24:52] ( 344 )

   ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์กับบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ 15 ธันวาคม 63 [15:08:04] ( 268 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 2/2563 Part 1... 3 มี.ค.2564 [14:15:34] ( 21 )

1 ก.พ.2564 [16:13:11]="222256088&type=00018?=217d01ea00850a6b6344d5e60f47427c""> ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ปฏิทินการสอบระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564... 3 มี.ค.2564 [11:02:04] ( 10 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (OSCE)(เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 2/2563 Part 2 (ปีก... 11 ก.พ.2564 [16:58:58] ( 78 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (OSCE)(เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 2/2563 Part 2 (ปีการศึกษา 2563)... 4 ก.พ.2564 [10:38:11] ( 67 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขอเลื่อนการสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (OSCE) (เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination(OSCE) ครั้งที่ 2/2563 Part 1 (ปีการศึกษา 2563) (ครั... 4 ก.พ.2564 [10:35:22] ( 56 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ...< src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> ประกาศรายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/ ( 100 )

ร่างประกวดราคา เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน 1 ชุด... 1 ก.พ.2564 [15:45:01] ( 167 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... 28 ธ.ค.2563 [14:46:46] ( 3403 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ (จ้างด้วยเงินรายได้) จำนวน 2 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 16 ก.พ.2564 [15:19:09] ( 79 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 5 ก.พ.2564 [15:57:11] ( 104 )

< img... 29 ม.ค.2564 [16:48:00] ( 266 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

ฝ่ายบริหารจัดการสำนักทรัพย์สินฯ แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดปรับปรุงห้องน้ำโรงอาหารกลาง2... 8 ก.ค.2563 [15:21:46] ( 3645 )

เชิญอาจารย์แพทย์ บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ ส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 19 CPIRD 2020... 31 มี.ค.2563 [10:49:53] ( 2047 )

รับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตประจำปี 2563... 16 ม.ค.2563 [11:06:13] ( 2306 )

 

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี