class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   7 มี.ค.2561 [18:31:19] span ภาพพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 24 กันยายน 61 [11:21:49] ( 275 )

   ภาพกิจกรรมวิ่งการกุศล เนื่องในวันมหิดล Run to Give..Give Zoo Run 24 กันยายน 61 [11:13:18] ( 285 )

   การประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2562 (3) 18 กันยายน 61 [13:01:28] ( 935 )

   การประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2562 (2) 14 กันยายน 61 [14:04:11] ( 1345 )

   การประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2562 13 กันยายน 61 [15:50:30] ( 1547 )

ข่าวการศึกษา

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561... 21 ก.ย.2561 [16:27:51] ( 628 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ)ครั้งที่ 1/2561 กำหนดสอบวันที่ 28 ตุลาคม 2561... 29 ส.ค.2561 [13:09:17] ( 5825 )

การลงทะเบียนกับ ศรว.ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3... 6 ส.ค.2561 [14:00:49] ( 8088 )

ประชาสัมพันธ์การจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง... 6 ส.ค.2561 [13:58:16] ( 8141 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE)ครั้งที่ 1/2561 กำหนดสอบวันที่ 30 กันยายน 2561... 20 ก.ค.2561 [13:57:40] ( 2059 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง... 8 มี.ค.2561 [09:22:49] ( 3262 )

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด...<"th/detail_news.php?news=/ ( 9569 )

ประกาศราคากลาง ซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด... 7 มี.ค.2561 [18:30:32] ( 1977 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพและเชี่ยวชาญเฉพาะ... 25 ก.ย.2561 [17:52:33] ( 101 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพและเชี่ยวชาญเฉพาะ... 21 ก.ย.2561 [11:53:01] ( 787 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพและเชี่ยวชาญเฉพาะ... 18 ก.ย.2561 [11:42:27] ( 1307 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561... 25 มิ.ย.2561 [11:34:47] ( 8175 )

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5... 19 มิ.ย.2561 [10:53:40] ( 9848 )

ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 18... 19 มิ.ย.2561 [10:51:29] ( 9809 )

 

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  ติดต่อเรา
  แผนที่วิทยาลัยฯ
  สายตรงคณบดี