class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   < src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> span การอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 30 กันยายน 63 [14:03:00] ( 54 )

   ภาพกิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2563 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 24 กันยายน 63 [10:54:36] ( 126 )

    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับการตรวจประเมินสถานที่ ในการจัดตั้งและ... 17 กันยายน 63 [14:06:47] ( 70 )

    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับการตรวจประเมินศักยภาพสถานพยาบาลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ... 10 กันยายน 63 [09:27:22] ( 93 )

   ประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 "การสาธารณสุขไทยในยุคการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" 1 กันยายน 63 [14:25:41] ( 108 )

ข่าวการศึกษา

imgประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 1/2563 Part 1 กำหนดสอบวั... 5 ต.ค.2563 [14:37:25] ( 920 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ)ครั้งที่ 1/2563 กำหนดสอบวันที่ 25 ตุลาคม 2563... 5 ต.ค.2563 [14:41:31] ( 934 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE)(เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 1/2563 Part 1 (Manual skil... 13 ส.ค.2563 [10:04:49] ( 2808 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษ... 13 ก.ค.2563 [10:19:59] ( 4034 )

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน (Covid-19) ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 1)... 30 มิ.ย.2563 [15:24:50] ( 5046 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

< width="98%" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> /

ประชาสัมพันธ์การสอบฯ ขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2... 1 ต.ค.2563 [15:39:10] ( 1526 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... 22 ก.ค.2563 [14:29:19] ( 3605 )

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์... 22 มิ.ย.2563 [16:52:18] ( 5324 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข... 15 ต.ค.2563 [14:23:07] ( 24 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข... 1 ต.ค.2563 [17:09:23] ( 1539 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดงานเลขานุการ... 29 ก.ย.2563 [13:52:48] ( 1745 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

< src="images/bullet_table

ฝ่ายบริหารจัดการสำนักทรัพย์สินฯ แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดปรับปรุงห้องน้ำโรงอาหารกลาง2... 8 ก.ค.2563 [15:21:46] ( 5572 )

เชิญอาจารย์แพทย์ บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ ส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 19 CPIRD 2020... 31 มี.ค.2563 [10:49:53] ( 7039 )

รับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตประจำปี 2563... 16 ม.ค.2563 [11:06:13] ( 3208 )

 
อ่านทั้งหมด>>

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี