class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   < src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> span การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เสริมพลังหลักระบบสุขภาพ" 29 ตุลาคม 61 [10:32:34] ( 70 )

   .พิธีมอบเสื้อกาวน์และมอบทุนการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 8 ตุลาคม 61 [09:59:40] ( 900 )

   การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (เกณฑ์ สกอ.) 26 กันยายน 61 [15:55:36] ( 2480 )

   ภาพพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 24 กันยายน 61 [11:21:49] ( 2841 )

   ภาพกิจกรรมวิ่งการกุศล เนื่องในวันมหิดล Run to Give..Give Zoo Run 24 กันยายน 61 [11:13:18] ( 2847 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive ExaminationPart II)ครั้งที่ 2/2561 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561... 15 พ.ย.2561 [10:42:01] ( 18 )

< src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุดimgประชาสัมพันธ์เรื่องนโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS... 1 พ.ย.2561 [09:05:53] ( 392 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE)ครั้งที่ 1/2561 กำหนดสอบวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561... 31 ต.ค.2561 [14:18:19] ( 328 )

ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ศูนย์แพย์ชั้นคลินิก รพ.สงขลา ปีการศึกษา 2562... 30 ต.ค.2561 [14:56:33] ( 330 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ)ครั้งที่ 1/2561 กำหนดสอบวันที่ 28 ตุลาคม 2561... 24 ต.ค.2561 [15:08:13] ( 1403 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง... 8 มี.ค.2561 [09:22:49] ( 2237 )

< width="98%" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> img... 7 มี.ค.2561 [18:31:19] ( 8437 )

ประกาศราคากลาง ซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด... 7 มี.ค.2561 [18:30:32] ( 1037 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 7 พ.ย.2561 [12:02:58] ( 289 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 24 ต.ค.2561 [15:54:43] ( 1397 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 24 ต.ค.2561 [14:38:50] ( 1487 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

< src="images/bullet_table

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ.2561... 15 พ.ย.2561 [17:20:48] ( 2 )

ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อพยาธิแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติ"... 15 พ.ย.2561 [17:07:09] ( 5 )

ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561... 25 มิ.ย.2561 [11:34:47] ( 6363 )

 
อ่านทั้งหมด>>

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี