class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   < src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> span QA-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 16 มกราคม 61 [17:15:27] ( 968 )

   การสัมมนาเพื่อถ่ายทอดผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ประจำปี 2561 15 มกราคม 61 [14:23:22] ( 1347 )

   การเสวนา"ปฏิรูปการศึกษาแพทยศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21" 8 มกราคม 61 [16:33:59] ( 3572 )

   ภาพพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 4 มกราคม 61 [15:25:07] ( 4445 )

   คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเยี่ยมชม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14 ธันวาคม 60 [13:44:57] ( 9054 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1(Comprehensive Examination Part I)ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 เมษายน 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 เมษายน 2561... 15 ม.ค.2561 [11:22:01] ( 1826 )

15 ธ.ค.2560 [15:15:59] imgประกาศเลื่อนการลงทะเบียน/เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่ม/การเรียนทาง REG./การจัดระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ ภาคปลาย ปี 2560... 8 ธ.ค.2560 [11:10:07] ( 6980 )

แจ้งเลื่อนสอบปลายภาค/กำหนดวันส่งผลการเรียน ภาคการศึกษา 1/2560... 17 พ.ย.2560 [11:43:24] ( 8045 )

ประชาสัมพันธ์การสอบขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1... 15 พ.ย.2560 [09:03:07] ( 9183 )

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561... 8 พ.ย.2560 [15:49:20] ( 3484 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง... 15 ธ.ค.2560 [15:16:35] ( 7848 )

ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง...<"th/detail_news.php?news=/ ( 7822 )

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ Class III จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์... 13 ธ.ค.2560 [17:03:55] ( 8588 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 18 ม.ค.2561 [13:36:33] ( 409 )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 16 ม.ค.2561 [16:30:42] ( 1308 )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 16 ม.ค.2561 [16:29:50] ( 1302 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2561... 21 พ.ย.2560 [12:13:57] ( 8870 )

รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559... 14 พ.ย.2560 [11:43:08] ( 8497 )

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้า งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559... 10 พ.ย.2560 [10:01:12] ( 1230 )

 

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  ติดต่อเรา
  แผนที่วิทยาลัยฯ
  สายตรงคณบดี