class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   < src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่องspan การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนสร้างเสริมสุขภาพ AUN-HPN 9 กุมภาพันธ์ 61 [15:08:55] ( 1710 )

   การสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 8 กุมภาพันธ์ 61 [14:00:06] ( 1860 )

   QA-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 16 มกราคม 61 [17:15:27] ( 8866 )

   การสัมมนาเพื่อถ่ายทอดผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ประจำปี 2561 15 มกราคม 61 [14:23:22] ( 9285 )

   การเสวนา"ปฏิรูปการศึกษาแพทยศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21" 8 มกราคม 61 [16:33:59] ( 2528 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ)ครั้งที่ 2/2560 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561... 13 ก.พ.2561 [10:41:46] ( 1210 )

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ประจำปี 2561-2562... 2 ก.พ.2561 [11:07:33] ( 3244 )

รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว... 31 ม.ค.2561 [15:50:25] ( 3856 )

เรื่องการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตประจำภาคเรียนที่ 1/2560 หลังกำหนด... 29 ม.ค.2561 [10:03:35] ( 4610 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1(Comprehensive Examination Part I)ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 เมษายน 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 เมษายน 2561... 15 ม.ค.2561 [11:22:01] ( 9438 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง... 16 ก.พ.2561 [16:59:11] ( 625 )

< width="98%" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> img... 16 ก.พ.2561 [16:58:02] ( 627 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเก็บตัวอย่างอากาศแบบพกพา จำนวน 1 ชุด... 16 ก.พ.2561 [16:38:15] ( 624 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 18 ม.ค.2561 [13:36:33] ( 8599 )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 16 ม.ค.2561 [16:30:42] ( 9495 )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 16 ม.ค.2561 [16:29:50] ( 8853 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

< src="images/bullet_table

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2561... 21 พ.ย.2560 [12:13:57] ( 9886 )

รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559... 14 พ.ย.2560 [11:43:08] ( 9950 )

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้า งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559... 10 พ.ย.2560 [10:01:12] ( 2646 )

 
อ่านทั้งหมด>>

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี