class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   < src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> span การประชุมวิชาการ การเป็นผู้นำ Health Promotion University 17 ตุลาคม 60 [14:43:08] ( 1646 )

   ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "คนดีและความดี...ดีอย่างไรไม่เกิดโทษ" 17 ตุลาคม 60 [14:22:04] ( 1658 )

   ภาพกิจกรรม "มองโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21" 16 ตุลาคม 60 [16:09:35] ( 1977 )

   QA-ประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับทิศทางและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560 12 ตุลาคม 60 [17:08:45] ( 3277 )

   QA-ประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 6 ตุลาคม 60 [14:04:37] ( 5312 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ)ครั้งที่ 1/2560 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560... 11 ต.ค.2560 [14:34:55] ( 3075 )

< src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> imgประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 2/2560 กำหนดสอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560... 28 ก.ย.2560 [10:00:36] ( 7491 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ)ครั้งที่ 1/2560 กำหนดสอบวันที่ 15 ตุลาคม 2560... 28 ก.ย.2560 [09:58:07] ( 7487 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 1 ตุลาคม 2560... 27 ก.ย.2560 [09:51:21] ( 7823 )

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางสอบ O-NET ช่วงชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560... 20 ก.ย.2560 [15:13:12] ( 1123 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรมแกรมสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่... 20 ต.ค.2560 [17:29:56] ( 925 )

< width="98%" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> imgประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นจำลองแขนสำหรับเจาะเลือดและฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำ และให้สารน้ำ... 20 ต.ค.2560 [17:28:21] ( 925 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะชาย... 20 ต.ค.2560 [17:27:14] ( 927 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเอกสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 17 ต.ค.2560 [17:41:29] ( 1032 )

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนักเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 6 ต.ค.2560 [09:53:34] ( 4849 )

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 28 ก.ย.2560 [15:27:43] ( 7463 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

< src="images/bullet_table

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา... 19 ต.ค.2560 [17:15:06] ( 964 )

ประชาสัมพันธ์อบรม "ใช้สถิติอย่างไร..งานวิจัยเชิงสำรวจจึงมีคุณภาพ"... 7 ก.ค.2560 [11:29:05] ( 2391 )

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560... 5 มิ.ย.2560 [15:38:01] ( 1177 )

 
อ่านทั้งหมด>>

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี