class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   <"th/detail_news.php?news=span งานพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 17 ธันวาคม 63 [10:24:52] ( 138 )

   ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์กับบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ 15 ธันวาคม 63 [15:08:04] ( 95 )

   การอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 2 ธันวาคม 63 [10:08:32] ( 93 )

   คณะมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์ ประจำปี 2563 27 พฤศจิกายน 63 [14:44:05] ( 296 )

   งานพิธีถวาย “ศาลารวมใจ ธรรมชา” และทำบุญเปิดอาคารสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 23 พฤศจิกายน 63 [16:13:16] ( 288 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขอเลื่อนการรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (OSCE) (เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 2/2563 Part 1 (ปีการศึกษา 2... 19 ม.ค.2564 [11:23:28] ( 11 )

28 ธ.ค.2563 [14:46:46]="222256068&type=00018?=abfd89daeada789f49200dbc0bd4981f""> ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดสอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564... 19 ม.ค.2564 [11:17:19] ( 7 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (OSCE) (เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 2/2563 (ปีการศึกษา 2563) กำหนดสอบว... 29 ธ.ค.2563 [10:23:38] ( 118 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 1/2563 Part 2 (Clinical... 25 ธ.ค.2563 [14:09:50] ( 68 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขอเลื่อนการสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) (เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 1/2563 Part 2 (Clinical s... 18 ธ.ค.2563 [15:28:23] ( 8594 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... 12 ม.ค.2564 [10:30:33] / ( 110 )

ประชาสัมพันธ์การสอบฯ ขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2... 1 ต.ค.2563 [15:39:10] ( 3994 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... 22 ก.ค.2563 [14:29:19] ( 4413 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 1 อัตรา... 19 ม.ค.2564 [13:09:29] ( 96 )

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 12 ม.ค.2564 [11:27:07] ( 178 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 1 อัตรา...< / ( 55 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

ฝ่ายบริหารจัดการสำนักทรัพย์สินฯ แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดปรับปรุงห้องน้ำโรงอาหารกลาง2... 8 ก.ค.2563 [15:21:46] ( 4673 )

เชิญอาจารย์แพทย์ บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ ส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 19 CPIRD 2020... 31 มี.ค.2563 [10:49:53] ( 3374 )

รับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตประจำปี 2563... 16 ม.ค.2563 [11:06:13] ( 3362 )

 

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี