class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   <"th/detail_news.php?news=span งานพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 17 ธันวาคม 63 [10:24:52] ( 122 )

   ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์กับบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ 15 ธันวาคม 63 [15:08:04] ( 87 )

   การอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 2 ธันวาคม 63 [10:08:32] ( 81 )

   คณะมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์ ประจำปี 2563 27 พฤศจิกายน 63 [14:44:05] ( 287 )

   งานพิธีถวาย “ศาลารวมใจ ธรรมชา” และทำบุญเปิดอาคารสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 23 พฤศจิกายน 63 [16:13:16] ( 280 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (OSCE) (เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 2/2563 (ปีการศึกษา 2563) กำหนดสอบว... 29 ธ.ค.2563 [10:23:38] ( 94 )

28 ธ.ค.2563 [14:46:46] ="222256063&type=00018?=92ed379b830e7ee7f3817b5b0e6773b7""> ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 1/2563 Part 2 (Clinical... 25 ธ.ค.2563 [14:09:50] ( 58 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขอเลื่อนการสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) (เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 1/2563 Part 2 (Clinical s... 18 ธ.ค.2563 [15:28:23] ( 8573 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 2/2563 กำหนดสอบวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563... 20 ต.ค.2563 [14:50:59] ( 2353 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ)ครั้งที่ 1/2563 กำหนดสอบวันที่ 25 ตุลาคม 2563... 20 ต.ค.2563 [14:48:45] ( 3084 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... 14 ธ.ค.2563 [17:39:19] ( / ( 84 )

ประชาสัมพันธ์การสอบฯ ขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2... 1 ต.ค.2563 [15:39:10] ( 3680 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... 22 ก.ค.2563 [14:29:19] ( 4067 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 12 ม.ค.2564 [11:27:07] ( 52 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 1 อัตรา... 12 ม.ค.2564 [10:30:33] ( 19 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ เพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างจากเงินงบประมาณรายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา...< /8666 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

ฝ่ายบริหารจัดการสำนักทรัพย์สินฯ แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดปรับปรุงห้องน้ำโรงอาหารกลาง2... 8 ก.ค.2563 [15:21:46] ( 4263 )

เชิญอาจารย์แพทย์ บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ ส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 19 CPIRD 2020... 31 มี.ค.2563 [10:49:53] ( 3014 )

รับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตประจำปี 2563... 16 ม.ค.2563 [11:06:13] ( 3011 )

 

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี