class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   < src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> span ภาพกิจกรรม OCN RoadShow สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อตอบวิสัยทัศน์ ปี 63-67 29 เมษายน 63 [10:31:24] ( 80 )

   งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 18 มีนาคม 63 [14:26:09] ( 405 )

   ภาพกิจกรรม "Workshop พัฒนานักศึกษาสู่การบริการอย่างมีหัวใจความเป็นมนุษย์" 18 มีนาคม 63 [14:20:51] ( 212 )

   งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2563 10 มีนาคม 63 [11:15:38] ( 372 )

   การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับที่ปรึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 4 มีนาคม 63 [14:08:00] ( 342 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive ExaminationPart II) ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดสอบวันที่ 17 พฤษภาคม 2563... 15 พ.ค.2563 [14:41:59] ( 328 )

<"th/detail_news.php?news=imgประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Comprehensive Examination Part I) ประจำปี 2563 กำหนดสอบวันที่ 3 พฤษภาคม 2563... 1 พ.ค.2563 [09:35:07] ( 524 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขอเลื่อนการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน(Comprehensive Examination Part I) ประจำปี 2563 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563... 1 พ.ค.2563 [09:33:07] ( 409 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 1/2563 กำหนดสอบวันที่ 17 พฤษภาคม 2563... 24 เม.ย.2563 [09:14:54] ( 539 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 (COVID-19)... 16 เม.ย.2563 [11:26:20] ( 825 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 28 รายการ... 12 พ.ค.2563 [16:58:32] ( 275 )

="222255994&type=00009?=677abf8c8c0161df6f14249489a367ca""> มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)... 19 มี.ค.2563 [15:49:34] ( 1199 )

ประกาศงดการเรียนการสอน การสอบ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป... 19 มี.ค.2563 [14:41:32] ( 1354 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข... 28 พ.ค.2563 [16:19:41] ( 228 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข... 18 พ.ค.2563 [15:31:46] ( 492 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 30 เม.ย.2563 [15:11:50] ( 657 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

< src="images/bullet_table

เชิญอาจารย์แพทย์ บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ ส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 19 CPIRD 2020... 31 มี.ค.2563 [10:49:53] ( 1063 )

รับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตประจำปี 2563... 16 ม.ค.2563 [11:06:13] ( 7049 )

รับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2563 ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ... 16 ม.ค.2563 [11:04:27] ( 6907 )

 
อ่านทั้งหมด>>

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี