class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   < src="images/bullet_letter.gif" width="9" height="11"> span การอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 2 ธันวาคม 63 [10:08:32] ( 8 )

   คณะมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์ ประจำปี 2563 27 พฤศจิกายน 63 [14:44:05] ( 41 )

   งานพิธีถวาย “ศาลารวมใจ ธรรมชา” และทำบุญเปิดอาคารสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 23 พฤศจิกายน 63 [16:13:16] ( 50 )

   การอบรมแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 12 พฤศจิกายน 63 [16:21:53] ( 55 )

   การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ EdPex วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 30 ตุลาคม 63 [09:25:44] ( 87 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 2/2563 กำหนดสอบวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563... 20 ต.ค.2563 [14:50:59] ( 3673 )

<"th/detail_news.php?news=imgประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ)ครั้งที่ 1/2563 กำหนดสอบวันที่ 25 ตุลาคม 2563... 20 ต.ค.2563 [14:48:45] ( 4115 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ)ครั้งที่ 1/2563 กำหนดสอบวันที่ 25 ตุลาคม 2563... 5 ต.ค.2563 [14:41:31] ( 8148 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 1/2563 Part 1 กำหนดสอบวั... 5 ต.ค.2563 [14:37:25] ( 7558 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE)(เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 1/2563 Part 1 (Manual skil... 13 ส.ค.2563 [10:04:49] ( 3280 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประชาสัมพันธ์การสอบฯ ขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2... 1 ต.ค.2563 [15:39:10] ( 8318 )

="222256030&type=00009?=5deb429bb0f8693587dec405e93074ed""> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... 22 ก.ค.2563 [14:29:19] ( 1049 )

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์... 22 มิ.ย.2563 [16:52:18] ( 5413 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข... 15 ต.ค.2563 [14:23:07] ( 5042 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข... 1 ต.ค.2563 [17:09:23] ( 8255 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดงานเลขานุการ... 29 ก.ย.2563 [13:52:48] ( 8414 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

< src="images/bullet_table

ฝ่ายบริหารจัดการสำนักทรัพย์สินฯ แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดปรับปรุงห้องน้ำโรงอาหารกลาง2... 8 ก.ค.2563 [15:21:46] ( 6665 )

เชิญอาจารย์แพทย์ บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ ส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 19 CPIRD 2020... 31 มี.ค.2563 [10:49:53] ( 6873 )

รับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตประจำปี 2563... 16 ม.ค.2563 [11:06:13] ( 3112 )

 
อ่านทั้งหมด>>

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี