class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   7 มี.ค.2561 [18:31:19] span พิธีมอบเสื้อกาวน์และมอบทุนการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 8 ตุลาคม 61 [09:59:40] ( 792 )

   การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (เกณฑ์ สกอ.) 26 กันยายน 61 [15:55:36] ( 2402 )

   ภาพพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 24 กันยายน 61 [11:21:49] ( 2734 )

   ภาพกิจกรรมวิ่งการกุศล เนื่องในวันมหิดล Run to Give..Give Zoo Run 24 กันยายน 61 [11:13:18] ( 2750 )

   การประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2562 (3) 18 กันยายน 61 [13:01:28] ( 3366 )

ข่าวการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2562... 18 ต.ค.2561 [15:13:11] ( 355 )

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ศูนย์แพทย์ชั้นคลินิก รพ.อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561 รอบท 1... 17 ต.ค.2561 [10:36:46] ( 511 )

ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ใช้ทุน จำนวน 10 อัตรา... 12 ต.ค.2561 [11:44:58] ( 1128 )

รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2562... 12 ต.ค.2561 [11:43:06] ( 1120 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขอเลื่อนการสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครั้งที่ 1/2561 กำหนดสอบวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561... 10 ต.ค.2561 [15:53:24] ( 1355 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง... 8 มี.ค.2561 [09:22:49] ( 6105 )

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด...< width="98%" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> / ( 3486 )

ประกาศราคากลาง ซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด... 7 มี.ค.2561 [18:30:32] ( 4788 )

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 17 ต.ค.2561 [16:33:27] ( 520 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์โยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 17 ต.ค.2561 [15:53:48] ( 515 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย... 16 ต.ค.2561 [16:27:04] ( 651 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

< src="images/bullet_table

ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561... 25 มิ.ย.2561 [11:34:47] ( 2482 )

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5... 19 มิ.ย.2561 [10:53:40] ( 4019 )

ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 18... 19 มิ.ย.2561 [10:51:29] ( 3799 )

 
อ่านทั้งหมด>>

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี