class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   <"th/detail_news.php?news=span การตรวจประเมินประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 200 รุ่นที่ 8 ในรูปแบบ on line 16 กรกฎาคม 64 [13:50:16] ( 7063 )

   การอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไป 12 กรกฎาคม 64 [11:33:57] ( 7060 )

   การอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 Team Based Learning 28 มิถุนายน 64 [10:32:02] ( 7119 )

   การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ประจำปี 2564 วันที่ 12 มิถุนายน 2564 15 มิถุนายน 64 [09:49:37] ( 7054 )

   การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ประจำปี 2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 15 มิถุนายน 64 [09:47:49] ( 7162 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดสอบวันที่ 26 กย.2564... 14 ก.ย.2564 [11:16:37] ( 38 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีการศึกษา 2564... 26 ส.ค.2564 [16:35:14] ( 4792 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) (เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 1/2564 Part 1 (Manual ski... 26 ส.ค.2564 [15:08:09] ( 4780 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Part MCQ) ครั้งที่ 2_2564 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564... 10 ส.ค.2564 [10:39:59] ( 4785 )

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนกับ ศรว.ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3... 28 มิ.ย.2564 [09:35:56] ( 4984 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ... 3 ก.ย.2564 [14:27:05] ( 4904 )

="222256184&type=00009?=b1f4af67a1a905c0fde5709fe9fe7cd7""> แนวปฏิบัติของบุคลากรภายนอกหรือหน่วยงานต่างๆ ในการเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย... 12 ก.ค.2564 [17:14:53] ( 4803 )

ประกาศจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์รังสีวิทยา จำนวน 1 งาน... 15 มิ.ย.2564 [16:03:47] ( 4829 )

 

ข่าวสมัครงาน

< /

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (จ้างด้วยเงินงบประมาณ) ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข... 17 ก.ย.2564 [15:09:33] ( 29 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ (จ้างด้วยเงินงบประมาณ) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 15 ก.ย.2564 [13:23:07] ( 27 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ (จ้างด้วยเงินงบประมาณ) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 15 ก.ย.2564 [13:22:54] ( 12 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2564... 12 ก.ค.2564 [12:01:14] ( 4796 )

ขอเชิญร่วมการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นและนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่นประจำปี พ.ศ.2564... 12 ก.ค.2564 [11:55:45] ( 4938 )

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรทีสนใจร่วมอบรมภาษาอังกฤษผ่านระบบ Zoom... 27 พ.ค.2564 [16:57:10] ( 5220 )

 

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี