class="blue_1"> วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  • Username
  • Password
 

กิจกรรม

   <"th/detail_news.php?news=span การสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 25 เมษายน 61 [14:23:13] ( 184 )

   การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับแพทยศาสตร์ศึกษา WFME (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์) 25 เมษายน 61 [14:21:01] ( 184 )

   การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 23 เมษายน 61 [15:51:55] ( 857 )

   การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับแพทยศาสตร์ศึกษา WFME 23 เมษายน 61 [15:39:33] ( 781 )

   ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่21 18 เมษายน 61 [14:58:15] ( 2228 )

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยในส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขและการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดวันที... 25 เม.ย.2561 [10:52:42] ( 496 )

="222255727&type=00018?=1e3994af7ecc4e60b6734bea674d46a9""> ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive ExaminationPart II)ครั้งที่ 3/2561 (รอบพิเศษ) กำหนดสอบวันที่ 28 เมษายน 2561... 24 เม.ย.2561 [13:55:43] ( 744 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่3/2561 (รอบพิเศษ) กำหนดสอบวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561... 5 เม.ย.2561 [14:47:13] ( 6735 )

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 1/2561 กำหนดสอบวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561... 29 มี.ค.2561 [14:03:20] ( 9258 )

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้่ย ประจำปีการศึกษา 2560... 14 มี.ค.2561 [11:38:12] ( 5823 )

 

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

/

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง... 8 มี.ค.2561 [09:22:49] ( 7946 )

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด... 7 มี.ค.2561 [18:31:19] ( 8122 )

ประกาศราคากลาง ซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด... 7 มี.ค.2561 [18:30:32] ( 8121 )

 

ข่าวสมัครงาน

< src="images/bullet_/

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 18 ม.ค.2561 [13:36:33] ( 2315 )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 16 ม.ค.2561 [16:30:42] ( 3173 )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 16 ม.ค.2561 [16:29:50] ( 1838 )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)

ประชาสัมพันธ์โครงการ Healthcare Technology Summit 2018... 18 เม.ย.2561 [16:48:55] ( 2431 )

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ... 27 ก.พ.2561 [16:08:40] ( 2035 )

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2561... 21 พ.ย.2560 [12:13:57] ( 3297 )

 

Quick Link

  การเข้าศึกษาต่อ
  สมัครงานที่วิทยาลัยฯ
  ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  การให้บริการห้องประชุม
  แผน:รายงานประจำปี
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
  จุลสารวิทยาลัยฯ
  การบริจาคร่างกาย
  การจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลด
  ปฏิทินการดำเนินงานปี 2557

ติดต่อเรา

  แผนที่วิทยาลัยฯ
  ติดต่อเรา
  สายตรงคณบดี