2024 - April ->25

Login/Admin
นำนศพ.เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษามหกายวิภาคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารกายวิทยาทาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา /คุณกานต์พิชชา

All Day /MPV /Prasai
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก

14:30 - 15:30/4 Door Pickup/ คุณกฤตพจน์