2020 - March ->02

Login/Admin
รับ-ส่งข้อสอบ ที่ โรงพิมพ์ ม.อุบลฯ /คุณจิวรา

15:30 - 16:00/pick-up/Prasai
รับ อจ.พิเศษ หลักสูตรแพทยศาสตร์ รายวิชาระบบหายใจ (นพ.เทอดเกียรติ ตรงวงศา) ที่สนามบิน นกแอร์ลง 21.15 น. - รร.ลายทอง /คุณกนกวรรณ

21:15 - 22:00/ Mu7/Pongthon