2019 - November ->06

Login/Admin
ร่วมประชุมแนวทางการเรียนฯ ที่ รพ.ศรีสะเกษ (นพ.วัฒนา รับที่บ้าน) /คุณมลทญา

08:00 - 17:00/ Mu7/Pongthon
รับ-ส่ง อจ.พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตร์ รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1 (อ.สมพร เพ็งค่ำ) ที่โรงแรม-ว.แพทย์-โรงแรม /คุณกนกวรรณ

08:30 - 16:00/ MPV/Prasai
รับ-ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก

14:30 - 15:30/pick-up/Prasai