2019 - August ->29

Login/Admin
ไปส่งเอกสารเกี่ยวกับเงินเดือน ที่ สรรพากร วารินฯ /ธอส. /ธ.ออมสิน /ธ.ทหารไทย /ธ.กรุงไทย / สนง.ประกันสังคม /ธกส. /คุณธนาภรณ์

09:00 - 12:00/pick-up/pongthon
นำนักศึกษากิจกรรมธนาคารขยะในเขตเทศบาลศรีไค/อ.สิทธิชัย

17:00 - 19:00/pick-up/Pongthon
รับส่งอจ.พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รายวิชาระบบสืบพันธ์ุ นพ.หริรักษ์ วานม่วง รับสนามบินอุบลฯ เครื่องลงนกแอร์ เวลา 20.50 น. ส่งโรงแรมม.อุบลฯ/กนกวรรณ

19:00 - 22:00/ Mu7/Prasai