2019 - August ->07

Login/Admin
นำนักศึกษาแพทย์ปี 3ไปออกฝึกปฏิบัติภาคสนามในรายวิชาต่อมไร้ท่อล้อหมุน 09.00 น. ไปชุมชนบ้านบัววัดหมู่ 10 วันที่ 7 ส.ค.62 09.00 - 11.00 น.

09:00 - 11:00/pick-up/Pongthon
นำนักศึกษาแพทย์ปี 3ไปออกฝึกปฏิบัติภาคสนามในรายวิชาต่อมไร้ท่อล้อหมุน 09.00 น. ไปชุมชนบ้านบัววัดหมู่ 10 วันที่ 7 ส.ค.62 09.00 - 11.00 น.

09:00 - 11:00/MPV/Prasai
นำนักศึกษาแพทย์ฯ ่งเต้นท์ ส่งคณ บ้านแฮ เบอร์นักศึกษา 063-7322602 /กานต์พิชชา 12:00 - 14:00/pick-up/Pongthon

12:00 - 14:00/pick-up/Prasai
รับส่ง สิ่งส่งตรวจจากรพ.ม.อุบลฯ ส่งรพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์/กมลชน

14:00 - 16:30/pick-up/Pongthon