2019 - August ->05

Login/Admin
รับส่งวิทยากร ศ.พญ.จามรี และผศ.นพ.สมชาย ที่โรงแรมลายทองและรับรองรับประทานอาหารร้านส้มตำจินดา และรับรองฯวิจัย สนามบินอุบลฯ เครื่องลง 20.50 น./ณรัญญา

07:30 - 22:00/MPV/Prasai
รับส่ง สิ่งส่งตรวจจากรพ.ม.อุบลฯ ส่งรพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์/กมลชนก

14:00 - 15:30/pick-up/Pongthon