กรณีจองรถจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
Back 2017 - October Next
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
รับส่งวิทยากรปรับปรุงหลักสูตรแพทย์ ที่พัก/ว.แพทย์/ที่พัก/คุณกฟติญา08:00 - 16:30/ Mu7/ prasai
2
รับส่ง รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม ที่สนามบิน/ว.แพทย์/โรงแรม,ม.อุบล/กนกวรรณ12:00 - 20:00/ mpv/ prasai
รับส่งนายแพทย์สมนึก เจษฎาภัทรกุล สนามบิน/ว.แพทย์/สนามบิน/กนกวรรณ****และส่งแล๊ปด้วยจ้า/ณภัทรวรัญญ์08:00 - 16:00/ Mu7/pongthon
3
รับส่งนายแพทย์ป่วน โรงแรม/ว.แพทย์/โรงแรม/กนกวรรณ***ขากลับพงษ์ธรไปส่งจ้า08:00 - 16:00/ Mu7/ prasai
รับส่งวิทยากร อาจารย์พิเศษ นายแพทย์ปริญญา ชำนาญ ที่รพ.สรรพสิทธิฯ/ว.แพทย์/รพ.สรรพสิทธิ์/สุภาพร07:30 - 13:00/MPV/pongthon
รับส่งวิทยากรปรับปรุงหลักสูตรแพทย์ระหว่างที่พัก/ว.แพทย์/สนามบิน/กฤติญา08:00 - 16:30/ Mu7/ prasai
4
รับส่งนายแพทย์ป่วน ณ โรงแรม/ว.แพทย์/สนามบิน/กนกวรรณ ขากลับพี่ปราศัยไปส่ง09:00 - 18:00/ กระบะ/ ณรงค์
รับส่งสิ่งตรวจ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์/ณภัทร์วรัญญ์14:30 - 15:30/กระบะ/ณรงค์
รับประธานตรวจประเมิน ที่คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น/ธัญฉัตร08:00 - 21:00/ Mu7/pongthon
ไปสสจ.ศรีสะเกษ/อาจารย์อนันต์07:30 - 17:00/MPV/ prasai
5
รับส่งประธานตรวจประเมินวิทยาลัย ที่พัก/ว.แพทย์/ม.ขอนแก่น/ธัญฉัตรAll Day/Mu7/pongthon
นำรถตู้ไปต่อภาษีรถยนต์/พี่ปราศัยAll Day
6
รับส่งสิ่งตรวจ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์/ณภัทร์วรัญญ์14:30 - 15:30/pick-up/ prasai
ส่งประธานตรวจประเมินที่คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น/ธัญฉัตรAll Day/Mu7/pongthon
ไปส่งข้อสอบโรงพิมพ์/คุณจิวรา และ 15.00 ไปรับค่ะ11:00 - 11:30/pick-up/ prasai
ไปธกส./ธนาพร09:00 - 10:00/ Mu7/pongthon
7
ส่งประธานตรวจประเมินที่คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น/ธัญฉัตรEnds @ 12:00pm
8
9
รับส่งสิ่งตรวจ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์/ณภัทร์วรัญญ์14:30 - 15:30/pick-up/pongthon
10
รับส่งวิทยากร อาจารย์พิเศษ นายแพทย์ปริญญา ชำนาญ ที่รพ.สรรพสิทธิฯ/ว.แพทย์/รพ.สรรพสิทธิ์/สุภาพร07:30 - 13:00/MPV/pongthon
11
รับส่งสิ่งตรวจ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์/คุณณภัทร์วรัญญ์14:30 - 15:30/pick-up/pongthon
จ้างเหมารถตู้ จำนวน 4 คัน เพื่อนำนักศึกษาแพทย์ออกฝึกภาคสนามในรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพแพทย์/คุณกฤติญา08:00 - 15:00/chang / จ้างเหมาบริการ
นำนักศึกษาแพทย์ออกฝึกภาคสนามที่รพ.เขมราฐ/คุณกฤติญา08:00 - 16:30/MPV/ prasai
รับส่ง นศ.พ.ปี 3 ไปเรียนที่โรงพยาบาลวาริน/คุณกฤติญา08:00 - 17:00/ Mu7/pongthon
12
รับส่งนักศึกษาแพทย์ปี 3 ไปเรียนที่รพ.วารินชำราบ/คุณกฤติญา08:00 - 17:00/MPV/ prasai
รับส่งวิทยากรที่สนามบิน/โรงแรม/คุณณรัญญา เครื่องลง 13.35 น.12:00 - 17:00/ Mu7/pongthon
ซื้ออุปกรณ์จัดงานเฟรชชี่ สาธารณสุข/คุณชญาดา15:00 - 16:30/pick-up/ prasai
ไปสสจ อุบล/คุณณรงค์13:00 - 16:00/MPV/ prasai
13
รับคณบดีที่บ้านพักมาส่งที่วิทยาลัยแพทย์/คุณลภัส08:00 - 10:00/MPV/ prasai
ไปworkshop ที่โรงแรมโขงเจียมรีสอร์ท/คุณณรัญญาAll Day
14
ไป workshop ที่โรงแรมโขงเจียมรีสอร์ท/คุณณรัญญาAll Day/Mu7/pongthon
รับส่งนักศึกษาแพทย์ปี3 ไปเรียนที่รพ.วารินชำราบ/คุณกฤติญา08:00 - 17:00/MPV/ prasai
15
ไป workshop ที่โรงแรมโขงเจียมรีสอร์ท/คุณณรัญญา (โดยไปส่งวิทยากรที่สนามบิน เครื่องออกเวลา 19.50 น)All Day/Mu7/pongthon
รับส่งนักศึกษาแพทย์ปี3 ไปเรียนที่รพ.วารินชำราบ/คุณกฤติญา08:00 - 17:00/MPV/ prasai
16
รับรองพระวิทยากรจากสนามบิน/ว.แพทย์/ชัยภูมิ/คุณสุภาพรStarts @ 12:00pm/mu7/พงษ์ธร
รับส่งสิ่งตรวจ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์/คุณณภัทร์วรัญญ์14:30 - 15:30/pick-up/ pongthon
รับส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สสจ.อุบลฯ/อาจารย์อนันต์12:00 - 20:00/MPV/ prasai
รับส่งนักศึกษาแพทย์ปี3 ไปเรียนที่รพ.วารินชำราบ/คุณกฤติญา08:00 - 17:00/MPV/ prasai
รับผ้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1010:00 - 10:30/pick-up/pongthon
17
ส่งพระวิทยากรที่จังหวัดชัยภูมิ/คุณสุภาพรAll Day/Mu7/pongthon
จ้างเหมารถตู้ จำนวน 4 คัน/กฤติญา07:00 - 15:00/chang /Other
นำนักศึกษาแพทย์ออกฝึกภาคสนาม ณ รพ.เขมราฐ/คุณกฤติญา07:00 - 17:00/MPV/ prasai
18
รับ-ส่งผ้า ที่ศูนย์อนามัยที่ 10 และรับส่งสิ่งตรวจ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ /ณภัทร์วรัญญ์14:30 - 15:30/pick-up/ prasai
นำนักศึกษาแพทย์ปี 3 ไปประชุมที่ สสจ.จังหวัดอุบล/คุณกฤติญา08:00 - 17:00/MPV/pongthon
งานการเงินไปติดต่องานที่ประกันสังคม /คุณธนาภรณ์09:00 - 12:00/ Mu7/ prasai
19
รับหมอปริญญา ที่รพ.สรรพสิทธิ์/ว.แพทย์/รพ.สรรพสิทธิ์/คุณสุภาพร12:00 - 17:00/ Mu7/pongthon
รับ -ส่ง นพ.พิพัฒน์ ที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มาออกตรวจที่ OPD (รับเวลา 08.30 น.) /คุณอภิญญา07:30 - 12:00/ Mu7/pongthon
อาจารย์และนักศึกษา ไปสำรวจพื้นที่ออกชุมชนที่บ้านก้อนเส้า/บ้านหนองหิน ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ รถตู้คันที่ 2 ใช้รถตู้ของมหาวิทยาลัย /คุณกฤติญา08:00 - 18:00/MPV/ prasai
รับขยะนอกพื้นที่ของโครงการธนาคารขยะ (098-6140485 นศ.สงกรานต์)17:00 - 19:00/pick-up/prasai
20
รับผ้าที่ศูนย์อนามัยที่ 10 และรับส่งสิ่งตรวจ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์/ณภัทร์วรัญญ์14:30 - 15:30/pick-up/ prasai
รับหมอปริญญา ที่รพ.สรรพสิทธิ์/ว.แพทย์/รพ.สรรพสิทธิ์/คุณสุภาพร12:00 - 17:00/ Mu7/pongthon
ส่งข้อสอบที่โรงพิมพ์ ม.อบ. /คุณจิวรา11:00 - 11:30/pick-up/ prasai
21
22 23 24
ไปดูงานบ่อขยะ ที่เทศบาลวารินชำราบ/คุณสุภาพร13:00 - 17:00/MPV/ pongthon
พขร.ปราศัย ลาพักผ่อนAll Day
25
รับ-ส่งผ้า ที่ศูนย์อนามัยที่ 10 และ รับส่งสิ่งตรวจ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์/ณภัทร์วรัญญ์14:30 - 15:30/pick-up/คุณณรงค์
พขร.ปราศัย ลาพักผ่อนAll Day
อาจารย์และนักศึกษา ไปสำรวจพื้นที่ออกชุมชนที่บ้านก้อนเส้า/บ้านหนองหิน ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ /คุณกฤติญา ส่วนรถบัส 2 คัน ใช้ของมหาวิทยาลัยฯ และจ้างเหมา รถตู้อีกคัน ใช้ของมหาวิทยาลัยฯ07:00 - 19:00/MPV/pongthon
26 27
รับผ้าที่ศูนย์อนามัยที่ 10 และรับส่งสิ่งตรวจ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์/ณภัทร์วรัญญ์14:30 - 15:30/pick-up/
พขร.พงษ์ธร ลาพักผ่อนAll Day
รับ นพ.วีระเทพ ที่สนามบินและส่งที่โรงแรมลายทอง (เครื่องลง 18.30 น.) /คุณกฤติญา17:30 - 20:30/ Mu7/ prasai
อาจารย์และนักศึกษา ไปสำรวจพื้นที่ออกชุมชนที่บ้านก้อนเส้า/บ้านหนองหิน ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ /คุณกฤติญา ส่วนรถบัส 2 คัน ใช้ของมหาวิทยาลัยฯ รถตู้อีกคัน ใช้ของมหาวิทยาลัยฯ07:00 - 16:00/MPV/ prasai
28
รับ-ส่ง นพ.วีระเทพ ที่โรงแรมลายทอง-ว.แพทยฯ-โรงแรมลายทอง /คุณกฤติญา08:00 - 20:00/ Mu7/ prasai
29
รับ-ส่ง นพ.วีระเทพ ที่โรงแรมลายทอง-ว.แพทยฯ-สนามบิน (เครื่องขึ้น เวลา 19.05 น.) /คุณกฤติญา08:00 - 19:00/ Mu7/ prasai
30
ส่งผ้าที่ศูนย์อนามัยที่ 10 และรับส่งสิ่งตรวจ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์/ณภัทร์วรัญญ์14:30 - 15:30/pick-up/ prasai
ขนเก้าอี้ขาว 100 ตัว และโต๊ะพับขาว 10 ตัว เพื่อใช้ในโครงการตรวจสุขภาพ นศ.ใหม่ /คุณอภิญญา10:00 - 12:00/pick-up/pongthon
นำอาจารย์ไปประชุมปรับปรุงหลักสูตร ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ /คุณกฤติญา12:00 - 18:00/MPV/pongthon
31
อาจารย์และนักศึกษา ไปสำรวจพื้นที่ออกชุมชนที่บ้านก้อนเส้า/บ้านหนองหิน ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ /คุณกฤติญา ส่วนรถบัส 2 คัน ใช้ของมหาวิทยาลัยฯ รถตู้อีกคัน ใช้ของมหาวิทยาลัยฯ07:00 - 19:00/MPV/ prasai
0 0 0 0