วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
กิจกรรม
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ครั้งที่
20/2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ : 29 ธ.ค.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
18/2565 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ประกาศ : 29 ธ.ค.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
15/2565 วันที่ 29 กันยายน 2565 ประกาศ : 23 พ.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
14/2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ประกาศ : 3 พ.ย.2565  
รายละเอียด