วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
กิจกรรม
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2551
ครั้งที่
8 / วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ประกาศ : 6 ส.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
3 / วันที่ 23 มีนาคม 2563 ประกาศ : 6 ส.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
6/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศ : 8 ก.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
5/2563 วันที่ 23 เมษายน 2563 ประกาศ : 3 ก.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ : 22 เม.ย.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
4/2563 วาระพิเศษ วันที่ 3 เมษายน 2563 ประกาศ : 14 เม.ย.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
6/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ประกาศ : 9 เม.ย.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
1/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ประกาศ : 31 มี.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
12 วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ประกาศ : 5 ก.พ.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
11 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ประกาศ : 13 ม.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ประกาศ : 11 ธ.ค.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
9 วันที่ 26 กันยายน 2562 ประกาศ : 15 พ.ย.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
8/2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ประกาศ : 17 ต.ค.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
7/2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ประกาศ : 1 ต.ค.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
5/2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ประกาศ : 4 ก.ค.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
4/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 ประกาศ : 31 พ.ค.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
3/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ประกาศ : 17 พ.ค.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
2/2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ประกาศ : 5 เม.ย.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
1/2562 วันที่ 31 มกราคม 2562 ประกาศ : 2 เม.ย.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
12/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ประกาศ : 12 ก.พ.2562  
รายละเอียด
 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2552
ครั้งที่
2/2560 วันที่ 8 มีนาคม 2560 ประกาศ : 15 ส.ค.2560   รายละเอียด
 
ครั้งที่
1/2560 วันที่ 18 มกราคม 2560 ประกาศ : 26 เม.ย.2560   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 13/2555 วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 12/2555 วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 25 เมษายน 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 25 เมษายน 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 5 เมษายน 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 13 มีนาคม 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศ : 18 เม.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 27 มกราคม 2555 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 20 มกราคม 2555 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 19 มกราคม 2555 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 12 มกราคม 2555 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 5 มกราคม 2555 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 32/2554 วันที่ 19 ธันวาคม 2554 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 31 วันที่ 16 ธันวาคม 2554 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 30/2554 วันที่ 6 ธันวาคม 2554 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
(วาระพิเศษ/2554) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
29/2554 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
 
ประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ครั้งที่
พิเศษ1/2551 ประกาศ : 21 ต.ค.2551   รายละเอียด
 
 
ประชุมคณะกรรมประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ครั้งที่
1/2552 วันที่ 17 มิถุนายน 2552 ประกาศ : 10 ก.ย.2552   รายละเอียด