วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
กิจกรรม
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2551
ครั้งที่
15/2565 วันที่ 29 กันยายน 2565 ประกาศ : 23 พ.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
14/2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ประกาศ : 3 พ.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
13/2565 วาระพิเศษ วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ประกาศ : 3 พ.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
13/2565 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ประกาศ : 9 ก.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10/2565 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ประกาศ : 9 ก.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
8/2565 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ประกาศ : 1 ก.ค.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
6/2565 วันที่ 21 เมษายน 2565 ประกาศ : 8 มิ.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
4/2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565 ประกาศ : 8 มิ.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
3/2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศ : 7 เม.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
2/2565 วาระพิเศษ วันที่ 26 มกราคม 2565 ประกาศ : 7 เม.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
1/2565 วันที่ 21 มกราคม 2565 ประกาศ : 7 เม.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
17/2564 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ประกาศ : 8 ก.พ.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
16/2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ : 8 ก.พ.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
15/2564 วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ประกาศ : 4 ม.ค.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
13/2564 วันที่ 28 กันยายน 2564 ประกาศ : 11 พ.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
12/2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ประกาศ : 12 ต.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
11/2564 วาระพิเศษ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ : 8 ก.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10/2564 วันที่ 22กรกฎาคม 2564 ประกาศ : 8 ก.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
9/2564 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ประกาศ : 7 ก.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
8/2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ประกาศ : 6 ส.ค.2564  
รายละเอียด
 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2552
ครั้งที่
2/2560 วันที่ 8 มีนาคม 2560 ประกาศ : 15 ส.ค.2560   รายละเอียด
 
ครั้งที่
1/2560 วันที่ 18 มกราคม 2560 ประกาศ : 26 เม.ย.2560   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 13/2555 วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 12/2555 วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 25 เมษายน 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 25 เมษายน 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 5 เมษายน 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 13 มีนาคม 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศ : 18 เม.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 27 มกราคม 2555 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 20 มกราคม 2555 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 19 มกราคม 2555 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 12 มกราคม 2555 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 5 มกราคม 2555 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 32/2554 วันที่ 19 ธันวาคม 2554 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 31 วันที่ 16 ธันวาคม 2554 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 30/2554 วันที่ 6 ธันวาคม 2554 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
(วาระพิเศษ/2554) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
29/2554 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
 
ประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ครั้งที่
พิเศษ1/2551 ประกาศ : 21 ต.ค.2551   รายละเอียด
 
 
ประชุมคณะกรรมประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ครั้งที่
1/2552 วันที่ 17 มิถุนายน 2552 ประกาศ : 10 ก.ย.2552   รายละเอียด