วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
กิจกรรม
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2551
ครั้งที่
12/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ประกาศ : 12 ก.พ.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
11/2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ : 10 ม.ค.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10/2561วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ประกาศ : 12 ธ.ค.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
9/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 ประกาศ : 12 ธ.ค.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
8/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ประกาศ : 29 ต.ค.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
7/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ประกาศ : 12 ก.ย.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
6/2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ประกาศ : 4 ก.ย.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
5/2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ประกาศ : 16 ก.ค.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
3/2561 วันที่ 22 มีนาคม 2561 ประกาศ : 31 พ.ค.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
4/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ประกาศ : 31 พ.ค.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศ : 2 เม.ย.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
1/2561 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 ประกาศ : 28 มี.ค.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
12/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ประกาศ : 31 ม.ค.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
11 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ประกาศ : 28 ธ.ค.2560  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10/2560 วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ประกาศ : 30 พ.ย.2560  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
9/2560 วันที่ 21 กันยายน 2560 ประกาศ : 15 พ.ย.2560  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ประกาศ : 3 พ.ย.2560  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
7/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ประกาศ : 11 ก.ย.2560  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
6/2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ประกาศ : 8 ส.ค.2560  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
5/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ประกาศ : 31 ก.ค.2560  
รายละเอียด
 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2552
ครั้งที่
2/2560 วันที่ 8 มีนาคม 2560 ประกาศ : 15 ส.ค.2560   รายละเอียด
 
ครั้งที่
1/2560 วันที่ 18 มกราคม 2560 ประกาศ : 26 เม.ย.2560   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 13/2555 วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 12/2555 วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 25 เมษายน 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 25 เมษายน 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 5 เมษายน 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 13 มีนาคม 2555 ประกาศ : 8 มิ.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศ : 18 เม.ย.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 27 มกราคม 2555 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 20 มกราคม 2555 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 19 มกราคม 2555 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 12 มกราคม 2555 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 5 มกราคม 2555 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 32/2554 วันที่ 19 ธันวาคม 2554 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 31 วันที่ 16 ธันวาคม 2554 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 30/2554 วันที่ 6 ธันวาคม 2554 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
(วาระพิเศษ/2554) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
ครั้งที่
29/2554 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ประกาศ : 6 ก.พ.2555   รายละเอียด
 
 
ประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ครั้งที่
พิเศษ1/2551 ประกาศ : 21 ต.ค.2551   รายละเอียด
 
 
ประชุมคณะกรรมประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ครั้งที่
1/2552 วันที่ 17 มิถุนายน 2552 ประกาศ : 10 ก.ย.2552   รายละเอียด