หัวข้อเลขที่ #25003 ::  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม
เรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 2 ต.ค.2551 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2551
ประเภท :: ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ
หน่วยงานลงประกาศ :: ศูนย์พัฒนาเด็ก
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกวรรณ ศิวะรัตน์  อีเมล์ :: kanosiwa@hotmail.com  วันที่ :: 2 ต.ค.2551

ลิงค์ [หน้าแรก] [ข่าวทั้งหมด] [ ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ ] [ หนังสือเชิญประชุม ] [ รายงานการประชุม ] [ ภาระหน้าที่ ]