หัวข้อเลขที่ #25000 ::  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 4 ก.ย.2551 ถึงวันที่ 1 ต.ค.2552
ประเภท :: ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ
หน่วยงานลงประกาศ :: ศูนย์พัฒนาเด็ก
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกวรรณ ศิวะรัตน์  อีเมล์ :: kanosiwa@hotmail.com  วันที่ :: 4 ก.ย.2551

ลิงค์ [หน้าแรก] [ข่าวทั้งหมด] [ ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ ] [ หนังสือเชิญประชุม ] [ รายงานการประชุม ] [ ภาระหน้าที่ ]