วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
กิจกรรม
ข่าวเด่น KM
 

KM-เวชมนต์ของคนเป็นครู ... 18 ก.ย.2561 [16:39:43] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 5003 )

รายงานประจำปี 2561 โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ... 18 ก.ย.2561 [16:24:28] ( 5338 )

โครงการจัดการองค์ความรู้มุ่งสู่องกรค์แห่งการเรียนรู้ ... 18 ก.ย.2561 [16:23:07] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 5483 )

KM แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการงานยานพาหนะ ... 18 ก.ย.2561 [16:21:46] ( 5020 )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้-60 ... 18 ก.ย.2561 [16:15:44] ( 5187 )

รายงานประจำปี 2559 โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ... 19 ก.ย.2560 [16:04:46] ( 5191 )

โครงการ KM CMP 2560 ... 19 ก.ย.2560 [16:04:20] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 5018 )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คำสั่งที่ 150/2559 และคำสั่งที่ 223/2560 ... 19 ก.ย.2560 [16:03:45] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 5306 )

KM Problem-based learning PBL ... 19 ก.ย.2560 [16:02:57] ( 5108 )

KM FlippedClassroom ... 19 ก.ย.2560 [16:02:30] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 4971 )

 
ภาพกิจกรรม KM
   
 
   1 . การวิจัยทางคลินิก 23 พฤษภาคม 55 [21:46:45]
   2 . อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง OMERET 23 เมษายน 55 [09:28:46]
   3 . 22 เมษายน 55 [07:50:49]
   4 . 22 เมษายน 55 [07:31:58]
   5 . กิจกรรมเล่าเรื่อง “ความสำเร็จ R2R พัฒนาคน พัฒนางาน” 12 เมษายน 55 [12:43:28]
   
 
[1]
 
กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย KM กสพท.
   
   
   
   
คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ วิทยาลัยแพทยศาสตรและกาารสาธารณสุข
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คำสั่งที่ 150/2559 และคำสั่งที่ 223/2560 ... 19 ก.ย.2560 [15:59:23] ( 4773 )