วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
กิจกรรม
ข่าวเด่น KM
 

รายงานประจำปี 2559 โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ... 19 ก.ย.2560 [16:04:46] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 3021 )

โครงการ KM CMP 2560 ... 19 ก.ย.2560 [16:04:20] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 3056 )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คำสั่งที่ 150/2559 และคำสั่งที่ 223/2560 ... 19 ก.ย.2560 [16:03:45] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 2995 )

KM Problem-based learning PBL ... 19 ก.ย.2560 [16:02:57] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 3025 )

KM FlippedClassroom ... 19 ก.ย.2560 [16:02:30] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 3016 )

การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน (PROBLEM BASE LEARNING) ... 15 ก.ย.2559 [14:24:33] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 2241 )

KM FlippedClassroom 2558 ... 21 ก.ย.2558 [10:43:55] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 4683 )

รายงานการจัดการความรู้ It's time to change ... 21 ก.ย.2558 [10:43:22] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 3221 )

โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ... 21 ก.ย.2558 [10:42:21] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 3784 )

โครงการ KM CMP 2558 ... 21 ก.ย.2558 [10:26:12] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 2479 )

 
ภาพกิจกรรม KM
   
 
   1 . การวิจัยทางคลินิก 23 พฤษภาคม 55 [21:46:45]
   2 . อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง OMERET 23 เมษายน 55 [09:28:46]
   3 . 22 เมษายน 55 [07:50:49]
   4 . 22 เมษายน 55 [07:31:58]
   5 . กิจกรรมเล่าเรื่อง “ความสำเร็จ R2R พัฒนาคน พัฒนางาน” 12 เมษายน 55 [12:43:28]
   
 
[1]
 
กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย KM กสพท.
   
   
   
   
คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ วิทยาลัยแพทยศาสตรและกาารสาธารณสุข
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คำสั่งที่ 150/2559 และคำสั่งที่ 223/2560 ... 19 ก.ย.2560 [15:59:23] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 2846 )