วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
กิจกรรม
ข่าวเด่น KM
 

KM-เวชมนต์ของคนเป็นครู ... 18 ก.ย.2561 [16:39:43] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 4991 )

รายงานประจำปี 2561 โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ... 18 ก.ย.2561 [16:24:28] ( 5319 )

โครงการจัดการองค์ความรู้มุ่งสู่องกรค์แห่งการเรียนรู้ ... 18 ก.ย.2561 [16:23:07]