วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
กิจกรรม
ข่าวเด่น KM
 

KM-เวชมนต์ของคนเป็นครู ... 18 ก.ย.2561 [16:39:43] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 4991 )

รายงานประจำปี 2561 โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ... 18 ก.ย.2561 [16:24:28] ( 5319 )

โครงการจัดการองค์ความรู้มุ่งสู่องกรค์แห่งการเรียนรู้ ... 18 ก.ย.2561 [16:23:07] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 5469 )

KM แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการงานยานพาหนะ ... 18 ก.ย.2561 [16:21:46] ( 5009 )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้-60 ... 18 ก.ย.2561 [16:15:44] ( 5175 )

รายงานประจำปี 2559 โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ... 19 ก.ย.2560 [16:04:46] ( 5173 )

โครงการ KM CMP 2560 ... 19 ก.ย.2560 [16:04:20] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 5010 )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คำสั่งที่ 150/2559 และคำสั่งที่ 223/2560 ... 19 ก.ย.2560 [16:03:45] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 5286 )

KM Problem-based learning PBL ... 19 ก.ย.2560 [16:02:57] ( 5095 )

KM FlippedClassroom ... 19 ก.ย.2560 [16:02:30] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 4960 )