กิจกรรม

 
รายละเอียดกิจกรรม KM
หัวข้อกิจกรรม การวิจัยทางคลินิก
กิจกรรมวันที่ 23 พ.ค.2555
วันที่เพิ่มกิจกรรม 23 พ.ค.2555 [21:46:45]
ผู้ลงประกาศ ดร.วัชรพงษ์ แสงนิล
รายละเอียด กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “การวิจัยทางคลินิก” ภายใต้โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี ดร.นพ.ปริญญา ชำนาญ นายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานเวชกรรมสังคม จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30– 16.30 น. ณ ห้องประชุม 401
รูปภาพประกอบ 1 picture11337784405.jpg
รูปภาพประกอบ 2 picture21337784405.jpg
รูปภาพประกอบ 3 picture31337784405.jpg
รูปภาพประกอบ 4 picture41337784405.jpg
รูปภาพประกอบ 5 picture51337784405.jpg
รูปภาพประกอบ 6 No Picture
รูปภาพประกอบ 7 No Picture
รูปภาพประกอบ 8 No Picture
รูปภาพประกอบ 9 No Picture
รูปภาพประกอบ 10 No Picture