กิจกรรม

 
รายละเอียดกิจกรรม KM
หัวข้อกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง OMERET
กิจกรรมวันที่ 2 เม.ย.2555
วันที่เพิ่มกิจกรรม 23 เม.ย.2555 [09:28:46]
ผู้ลงประกาศ ผศ.ดร.สง่า ทับทิมหิน
รายละเอียด

ทีมงาน KM-CMP UBU ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Online Medical Research Tools (OMERET) เมื่อวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลียแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการใช้ในงานการออกแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสแกน ซึ่งลดเวลาในการลงข้อมูลและรวดเร็วในการตรวจสอบความผลิดพลาดของแบบสอบถาม

เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ใช้ฟรี เข้าถึงได้ที่ http://ubu.crcthailand.com/myort2_omeret

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

อาจารย์ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์

คุณสุธาสินี ลักขันัติ

 

รูปภาพประกอบ 1 picture11335148126.jpg
รูปภาพประกอบ 2 picture21335148126.jpg
รูปภาพประกอบ 3 picture31335148126.jpg
รูปภาพประกอบ 4 picture41335148126.jpg
รูปภาพประกอบ 5 No Picture
รูปภาพประกอบ 6 No Picture
รูปภาพประกอบ 7 No Picture
รูปภาพประกอบ 8 No Picture
รูปภาพประกอบ 9 No Picture
รูปภาพประกอบ 10 No Picture