กิจกรรม

 
รายละเอียดกิจกรรม KM
หัวข้อกิจกรรม กิจกรรมเล่าเรื่อง “ความสำเร็จ R2R พัฒนาคน พัฒนางาน”
กิจกรรมวันที่ 16 ธ.ค.2554
วันที่เพิ่มกิจกรรม 12 เม.ย.2555 [12:43:28]
ผู้ลงประกาศ ผศ.ดร.สง่า ทับทิมหิน
รายละเอียด

วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรม เล่าเรื่อง “ความสำเร็จ R2R พัฒนาคน พัฒนางาน”

 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิศิษฏ์ สงวนวงศ์วาน ประธานเครือข่าย R2R อุบลศรีโสธรเจริญและคณะ

เนื่องในงานก้าวสู่ 1 ทศวรรษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธา