EN | TH

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรมแกรมสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ .ประกาศ 20 ต.ค.2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นจำลองแขนสำหรับเจาะเลือดและฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำ และให้สารน้ำ .ประกาศ 20 ต.ค.2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะชาย .ประกาศ 20 ต.ค.2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะหญิง .ประกาศ 20 ต.ค.2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นจำลองให้อาหารทางสายยาง .ประกาศ 20 ต.ค.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ)ครั้งที่ 1/2560 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 .ประกาศ 11 ต.ค.2560
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 2/2560 กำหนดสอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 .ประกาศ 28 ก.ย.2560
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ)ครั้งที่ 1/2560 กำหนดสอบวันที่ 15 ตุลาคม 2560 .ประกาศ 28 ก.ย.2560
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 .ประกาศ 27 ก.ย.2560
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางสอบ O-NET ช่วงชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 .ประกาศ 20 ก.ย.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา .ประกาศ 19 ต.ค.2560
ประชาสัมพันธ์อบรม "ใช้สถิติอย่างไร..งานวิจัยเชิงสำรวจจึงมีคุณภาพ" .ประกาศ 7 ก.ค.2560
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560 .ประกาศ 5 มิ.ย.2560
เชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 .ประกาศ 29 พ.ค.2560
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 .ประกาศ 17 พ.ค.2560
ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560 BEST PRACTICE AWARD 2017 .ประกาศ 17 พ.ค.2560
ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติ ประจำปี 2560 .ประกาศ 9 พ.ค.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเอกสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 17 ต.ค.2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนักเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 6 ต.ค.2560
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 28 ก.ย.2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 15 ก.ย.2560

อ่านทั้งหมด...
QA
KM